Select Page

Dne 25. 4. 2021 je prenehal veljati Odlok Vlade RS o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, 53/21 in 60/21). Posledično so se odprla vrata vseh vzgojno-izobraževalnih zavodov. V skladu z okrožnico MIZŠ z dne 29. 4. 2021 se pouk v srednjih šolah še naprej izvaja po prilagojenjem modelu C. To pomeni, da se v šoli ves čas izobražujejo dijaki zaključnega letnika, dijaki nižjih letnikov pa se izmenično izobražujejo en teden v šoli in en teden na daljavo tako, da je pri pouku polovica oddelkov nižjih letnikov.

V tednu od 3. do 7. 5. 2021 se pouk izvaja v živo v šoli za dijake oddelkov 1. A/IB, 1. R/IB, 2. R/IB, 4. A/IB in 4. R/IB.

Pouk za omenjene oddelke poteka v matičnih učilnicah, in sicer:

1. A/IB – učilnica št. 11,
1. R/IB – učilnica št. 13,
2. R/IB – učilnica št. 9,
4. A/IB – učilnica št. 14,
4. R/IB – učilnica št. 6.

Pouk strokovnih modulov programa tehnik računalništva in pouk izbirnih predmetov gimnazijskega programa poteka v računalniških oziroma specializiranih učilnicah po urniku učilnic v skladu s protokolom uporabe teh učilnic, ki je bil v veljavi septembra 2021.

Dijaki oddelka 4. A/IB imajo v ponedeljek, 3. 5. 2021, izjemoma pouk organiziran na daljavo po urniku. V torek, 4. 5. 2021, dijaki oddelka 4. A/IB pišejo prvo izpitno polo splošne matute iz slovenščine – esej. Za dijake oddelka 4. A/IB je šolska malica ta dva dni odjavljena.

Za dijake oddelkov 2. A/IB, 3. A/IB in 3. R/IB se pouk izvaja na daljavo po urniku (glejte urnik v aplikaciji eAsistent). Različne kombinacije pouka otežujejo izmenično načrtovanje šolskih aktivnosti v spletnih učilnicah oziroma preko aplikacije Zoom. Zato smo predvideli, da dijaki navedenih oddelkov od 3. do 7. 5. 2021 po dogovoru s profesorjem načrtujejo ustrezno obliko dela na daljavo, pri čemer podpiramo izvedbo pouka preko aplikacije Zoom.

Priporočamo, da se v tednu od 3. do 7. 5. 2021 v skladu z obstoječim urnikom v 2. A/IB izvaja pouk preko aplikacije Zoom 1., 3., 5. in 7. šolsko uro uro, v 3. A/IB in 3. R/IB pa 2., 4. in 6. šolsko uro. Ostale zadolžitve so v spletnih učilnicah. O natančni izvedbi pouka vas bodo obvestili profesorji.


NAVODILA GLEDE IZVAJANJA POUKA IN GIBANJA PO ŠOLI

Pri vseh aktivnostih, ki se izvajajo na šoli, je potrebno še naprej upoštevati priporočene smernice Ministrstva za zdravje in NIJZ-ja za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Pouk poteka v matičnih učilnicah, razen pouka strokovnih modulov programa tehnik računalništva in pouka izbirnih predmetov gimnazijskega programa, ki poteka v računalniških oziroma specializiranih učilnicah po protokolu uporabe teh učilnic, ki je bil v veljavi septembra 2021.

Pri gibanju po šoli veljajo enake omejitve, kot so veljale v spomladanskem času. Dijaki vstopate v šolo skozi glavni vhod, obvezno je nošenje maske in razkuževanje rok. V skladu s sklepom šolskega strokovnega kolegija dijaki nosite maske tudi v času pouka. Poskrbite za večkratno zračenje učilnic tekom pouka in po vsaki šolski uri. Zapuščanje šolskega okoliša v času pouka je prepovedano.

Prosimo, da se držite tudi vseh določil Hišnega reda na Gimnaziji Ilirska Bistrica.


ŠOLSKA MALICA

Za dijake, ki ste na malico naročeni, bo organizirana topla šolska malica v šolski jedilnici. Ob prevzemu obroka v šolski kuhinji prejmete razkužilni robček in vse površine, kjer boste malicali, temeljito razkužite. Šolska malica je za dijake oddelkov, za katere se izvaja pouk na daljavo, za teden od 3. do 7. 5. 2021 odjavljena.

Zaradi izmenične prisotnosti polovice dijakov na šoli in preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 so uvedeni trije glavni odmori, namenjeni šolski malici, in sicer je glavni odmor za dijake oddelkov 1. A/IB, 3. A/IB in 3. R/IB od 9.35 do 10.00, za dijake oddelkov 1. R/IB, 2. A/IB in 4. A/IB od 10.25 do 10.50 in za dijake oddelkov 2. R/IB in 4. R/IB od 11.15 do 11.40.

Urnik zvonenja:

Šolska uraTrajanjeRazredi
1.8.00–8.45Vsi
2.8.50–9.35Vsi
ODMOR ZA MALICO9.35–10.001. A, 3. A, 3. R
3. a9.40–10.251. R, 2. A, 2. R, 4. A, 4. R
3. b10.00–10.451. A, 3. A, 3. R
ODMOR ZA MALICO10.25–10.501. R, 2. A, 4. A
4. a10.30–11.152. R, 4. R
4. b10.50–11.351. A, 1. R, 2. A, 3. A, 3. R, 4. A
ODMOR ZA MALICO11.15–11.402. R, 4. R
5.11.40–12.25Vsi
6.12.30–13.15Vsi
7.13.20–14.05Vsi
8.14.10–14.55Vsi

POSKUSNO PROSTOVOLJNO SAMOTESTIRANJE DIJAKOV NA VIRUS SARS-COV-2

Datum začetka poskusnega prostovoljnega samotestiranja dijakov še ni znan.

16. 4. 2021 vam je bilo posredovano gradivo v zvezi s poskusnim prostovoljnim samotestiranjem (gradivo so prejeli tudi starši dijakov, dostopno je tudi v obvestilu šole z dne 16. 4. 2021 spodaj). V primeru, da se boste odločili za samotestiranje na šoli, izpolnite izjavo iz gradiva, ter jo oddajte razredniku.

Bodimo odgovorni in ostanimo zdravi.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 34)
Dostopnost