Select Page

Vlada RS je dne 15. 4. 2021 podaljšala Odlok glede ukrepov v zvezi s sproščanja omejitev v srednjih šolah. V skladu z okrožnico MIZŠ z dne 15. 4. 2021 se pouk v srednjih šolah še vedno izvaja po prilagojenjem modelu C. To pomeni, da se v šoli ves čas izobražujejo dijaki zaključnega letnika, dijaki nižjih letnikov pa se izmenično izobražujejo en teden v šoli in en teden na daljavo tako, da je pri pouku polovica oddelkov nižjih letnikov.

V tednu od 19. do 23. 4. 2021 se pouk izvaja v živo v šoli za dijake oddelkov 2. A/IB, 2. R/IB, 3. A/IB, 4. A/IB in 4. R/IB.

Za dijake oddelka 2. R/IB bi se sicer v tednu od 19. do 23. 4. 2021 pouk izvajal na daljavo, vendar glede na to, da je v omenjenem tednu na šoli manjša polovica dijakov in da dijaki oddelka 3. R/IB do 23. 4. 2021 opravljajo praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih, je smiselno, da se pouk izvaja v živo v šoli tudi za dijake oddelka 2. R/IB. Dijaki oddelka 2. R/IB namreč potrebujejo več neposredne pomoči, ki jo učitelji lahko nudijo v živo v šoli.

Pouk za omenjene oddelke poteka v matičnih učilnicah, in sicer:

2. A/IB – učilnica št. 12,
2. R/IB – učilnica št. 9,

3. A/IB – učilnica št. 18,
4. A/IB – učilnica št. 14,
4. R/IB – učilnica št. 6.

Pouk strokovnih modulov programa tehnik računalništva in pouk izbirnih predmetov gimnazijskega programa poteka v računalniških oziroma specializiranih učilnicah po urniku učilnic v skladu s protokolom uporabe teh učilnic, ki je bil v veljavi septembra 2021.

Za dijake oddelkov 1. A/IB in 1. R/IB se pouk izvaja na daljavo po urniku (glejte urnik v aplikaciji eAsistent). Različne kombinacije pouka otežujejo izmenično načrtovanje šolskih aktivnosti v spletnih učilnicah oziroma preko aplikacije Zoom. Zato smo predvideli, da imajo dijaki navedenih oddelkov od 19. do 23. 4. 2021 Zoom učne ure vsak dan po dogovoru s posameznim profesorjem oziroma da dijaki po dogovoru s profesorjem že v tednu, ko so v šoli, načrtujejo ustrezno obliko dela na daljavo, pri čemer podpiramo izvedbo pouka preko aplikacije Zoom.

Priporočamo, da se v tednu od 19. do 23. 4. 2021 v skladu z obstoječim urnikom v 1. A/IB in 1. R/IB izvaja pouk preko aplikacije Zoom 1., 3., 5. in 7. šolsko uro uro. Ostale zadolžitve so v spletnih učilnicah. O natančni izvedbi pouka vas bodo obvestili profesorji.

Dijaki oddelka 3. R/IB so od 6. do 23. 4. 2021 na praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcih.


NAVODILA GLEDE IZVAJANJA POUKA IN GIBANJA PO ŠOLI

Pri vseh aktivnostih, ki se izvajajo na šoli, je potrebno še naprej upoštevati priporočene smernice Ministrstva za zdravje in NIJZ-ja za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Pouk poteka v matičnih učilnicah, razen pouka strokovnih modulov programa tehnik računalništva in pouka izbirnih predmetov gimnazijskega programa, ki poteka v računalniških oziroma specializiranih učilnicah po protokolu uporabe teh učilnic, ki je bil v veljavi septembra 2021.

Pri gibanju po šoli veljajo enake omejitve, kot so veljale v spomladanskem času. Dijaki vstopate v šolo skozi glavni vhod, obvezno je nošenje maske in razkuževanje rok. V skladu s sklepom šolskega strokovnega kolegija dijaki nosite maske tudi v času pouka. Poskrbite za večkratno zračenje učilnic tekom pouka in po vsaki šolski uri. Zapuščanje šolskega okoliša v času pouka je prepovedano.

Prosimo, da se držite tudi vseh določil Hišnega reda na Gimnaziji Ilirska Bistrica.


ŠOLSKA MALICA

Za dijake, ki ste na malico naročeni, bo organizirana topla šolska malica v šolski jedilnici. Ob prevzemu obroka v šolski kuhinji prejmete razkužilni robček in vse površine, kjer boste malicali, temeljito razkužite. Šolska malica je za dijake oddelkov, za katere se izvaja pouk na daljavo, za teden od 19. do 23. 4. 2021 odjavljena.

Zaradi izmenične prisotnosti polovice dijakov na šoli in preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 so uvedeni trije glavni odmori, namenjeni šolski malici, in sicer je glavni odmor za dijake oddelkov 1. A/IB, 3. A/IB in 3. R/IB od 9.35 do 10.00, za dijake oddelkov 1. R/IB, 2. A/IB in 4. A/IB od 10.25 do 10.50 in za dijake oddelkov 2. R/IB in 4. R/IB od 11.15 do 11.40.

Urnik zvonenja:

Šolska uraTrajanjeRazredi
1.8.00–8.45Vsi
2.8.50–9.35Vsi
ODMOR ZA MALICO9.35–10.001. A, 3. A, 3. R
3. a9.40–10.251. R, 2. A, 2. R, 4. A, 4. R
3. b10.00–10.451. A, 3. A, 3. R
ODMOR ZA MALICO10.25–10.501. R, 2. A, 4. A
4. a10.30–11.152. R, 4. R
4. b10.50–11.351. A, 1. R, 2. A, 3. A, 3. R, 4. A
ODMOR ZA MALICO11.15–11.402. R, 4. R
5.11.40–12.25Vsi
6.12.30–13.15Vsi
7.13.20–14.05Vsi
8.14.10–14.55Vsi

PROSTOVOLJNO SAMOTESTIRANJE DIJAKOV NA VIRUS SARS-COV-2

V skladu z okrožnico MIZŠ z dne 15. 4. 2021 v zvezi s poskusnim prostovoljnim samotestiranjem dijakov na virus SARS-COV-2 vas obveščamo, da bomo v prihodnjih dneh na šolah začeli s poskusnim prostovoljnim samotestiranjem dijakov. Datum začetka samotestiranja še ni znan.

Šole in dijaki naj bi bili o datumu pravočasno obveščeni. Ministrstvo za zdravje RS in NIJZ sta pripravila videoposnetek samotestiranja, ki si ga lahko spodaj ogledate.

Zagotovljena je tudi svetovalna klicna številka 01 478 68 48.

Spodaj prilagamo:

1. Protokol testiranja in Izjava o soglasju za izvajanje prostovoljnega samotestiranja

Pri tem vas prosimo, da ste še posebej pozorni na IZJAVO (zadnja stran), ki jo morajo dijaki, če se odločijo za samotestiranje prinesti na šolo in jo oddati razredniku. Izjavo prinesejo na šolo tisti dijaki, ki imajo v naslednjem tednu pouk na šoli. Ostali dijaki bodo izjavo oddali v tednu, ko imajo pouk na šoli.  

2. Prostovoljno samotestiranje na SARS-CoV-2 učencev v osnovnih šolah in dijakov v srednjih šolah

3. Ravnanje dijaka in vzgojno-izobraževalnega zavoda glede na rezultat samotestiranja

Prosimo vas, da skrbno pregledate poslano gradivo. V primeru, da se boste skupaj z dijaki odločili za samotestiranje na šoli, izpolnite izjavo. Dijaki oddajo izjavo razredniku.

Vsa morebitna vprašanja lahko posredujete na zgoraj navedeno številko. Lahko pa tudi na šolski e-naslov: gimnazija.ilb@scpo.si oz. postavite vprašanja na roditeljskih sestankih, ki bodo v ponedeljek, 19. 4. 2021. Razredniki bodo vaša vprašanja zabeležili in poskušali bomo nanje odgovoriti.

V naslednjem tednu je predviden tudi svet staršev, kjer bomo poskušali odgovoriti na morebitne dileme glede samotestiranja dijakov.

V upanju, da bomo tudi izziv samotestiranja s skupnimi močmi uspešno izpeljali, predvsem v želji, da bi lahko pouk izvajali na šoli v živo, vas lepo pozdravljamo.

Bodimo odgovorni in ostanimo zdravi.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 28)
Dostopnost