Select Page

V skladu z okrožnico MIZŠ z dne 3. 3. 2021 se v šoli izobražujejo dijaki zaključnega letnika, dijaki nižjih letnikov pa se izmenično izobražujejo en teden v šoli in en teden na daljavo tako, da je pri pouku polovica oddelkov nižjih letnikov.

V tednu od 22. do 26. 3. 2021 se pouk izvaja v živo v šoli za dijake oddelkov 1. A/IB, 1. R/IB, 2. R/IB, 4. A/IB in 4. R/IB.

Pouk za omenjene oddelke poteka v matičnih učilnicah, in sicer:

1. A/IB – učilnica št. 11,
1. R/IB – učilnica št. 13,
2. R/IB – učilnica št. 9,
4. A/IB – učilnica št. 14,
4. R/IB – učilnica št. 6.

Pouk strokovnih modulov programa tehnik računalništva in pouk izbirnih predmetov gimnazijskega programa poteka v računalniških oziroma specializiranih učilnicah po urniku učilnic v skladu s protokolom uporabe teh učilnic, ki je bil v veljavi septembra 2021.

Za dijake oddelkov 2. A/IB, 3. A/IB in 3. R/IB se pouk izvaja na daljavo po urniku (glejte urnik v aplikaciji eAsistent), in sicer od 22. do 26. 3. 2021 velja, da imajo dijaki navedenih oddelkov Zoom učne ure vsak dan po dogovoru s posameznim profesorjem. Ostale zadolžitve so v spletnih učilnicah. Šolska malica je za dijake oddelkov, za katere se izvaja pouk na daljavo, za teden od 22. do 26. 3. 2021 odjavljena.


NAVODILA GLEDE IZVAJANJA POUKA IN GIBANJA PO ŠOLI

Pri vseh aktivnostih, ki se izvajajo na šoli, je potrebno še naprej upoštevati priporočene smernice Ministrstva za zdravje in NIJZ-ja za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Pouk poteka v matičnih učilnicah, razen pouka strokovnih modulov programa tehnik računalništva in pouka izbirnih predmetov gimnazijskega programa, ki poteka v računalniških oziroma specializiranih učilnicah po protokolu uporabe teh učilnic, ki je bil v veljavi septembra 2021.

Pri gibanju po šoli veljajo enake omejitve, kot so veljale v spomladanskem času. Dijaki vstopate v šolo skozi glavni vhod, obvezno je nošenje maske in razkuževanje rok. V skladu s sklepom šolskega strokovnega kolegija dijaki nosite maske tudi v času pouka. Poskrbite za večkratno zračenje učilnic tekom pouka in po vsaki šolski uri. Zapuščanje šolskega okoliša v času pouka je prepovedano.


ŠOLSKA MALICA

Za dijake, ki ste na malico naročeni, bo organizirana topla šolska malica v šolski jedilnici. Ob prevzemu obroka v šolski kuhinji prejmete razkužilni robček in vse površine, kjer boste malicali, temeljito razkužite.

Zaradi izmenične prisotnosti polovice dijakov na šoli in preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 so uvedeni trije glavni odmori, namenjeni šolski malici, in sicer je glavni odmor za dijake oddelkov 1. A/IB, 3. A/IB in 3. R/IB od 9.35 do 10.00, za dijake oddelkov 1. R/IB, 2. A/IB in 4. A/IB od 10.25 do 10.50 in za dijake oddelkov 2. R/IB in 4. R/IB od 11.15 do 11.40.

Urnik zvonjenja:

Šolska uraTrajanjeRazredi
1.8.00–8.45Vsi
2.8.50–9.35Vsi
ODMOR ZA MALICO9.35–10.001. A, 3. A, 3. R
3. a9.40–10.251. R, 2. A, 2. R, 4. A, 4. R
3. b10.00–10.451. A, 3. A, 3. R
ODMOR ZA MALICO10.25–10.501. R, 2. A, 4. A
4. a10.30–11.152. R, 4. R
4. b10.50–11.351. A, 1. R, 2. A, 3. A, 3. R, 4. A
ODMOR ZA MALICO11.15–11.402. R, 4. R
5.11.40–12.25Vsi
6.12.30–13.15Vsi
7.13.20–14.05Vsi
8.14.10–14.55Vsi

Bodimo odgovorni in ostanimo zdravi.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 25)
Dostopnost