Select Page

V ponedeljek, 15. 2. 2021, se v skladu z okrožnico MIZŠ dijaki zaključnega letnika (4. A/IB in 4. R/IB) vračajo v šolo, in sicer se za te dijake pouk izvaja v živo, na šoli, v matičnih učilnicah.

Za ostale dijake se pouk izvaja na daljavo po urniku (glejte urnik v aplikaciji eAsistent), in sicer v tednu od 15. do 19. 2. 2021 velja:

  • dijaki 1. in 3. letnika imajo Zoom učne ure vsak dan 2., 4. in 6. uro. Ostale zadolžitve so v spletnih učilnicah;
  • dijaki 2. letnika imajo Zoom učne ure vsak dan 1., 3., 5. in 7. uro. Ostale zadolžitve so v spletnih učilnicah.

Taka organizacija pouka bo zahtevala precej prilagajanja, zato vas prosimo za potrpežljivost in sodelovanje.

Da bi se dijaki zaključnega letnika in profesorji, ki boste v neposrednem stiku z dijaki, počutili dovolj varne, smo v prvem tednu pouka poskušali omejiti število dijakov v posameznih razredih, zato smo za večje razrede predvideli dve učilnici. Pri izbirnih predmetih sledite načelu, da je vsak dijak v svoji klopi.

Oddelka 4. letnika bosta razporejena v naslednjih matičnih učilnicah:

4. A/IB – učilnica št. 13,
4. R/IB – učilnici št 4 in 5.

Kjer se oddelek deli v dve skupini, je tehnično pouk na tak način izvedljiv, saj bo učitelj izvajal pouk v eni učilnici, ki je opremljena s kamero in prenosnim mikrofonom, v drugo učilnico pa se prenese zvok in slika. Menimo, da je taka rešitev primerna za večje razrede ob pogoju, da se učitelji in dijaki  strinjate s tako izvedbo.

Pouk bo v tednu od 15. do 19. 2. 2021 potekal po urniku.

GIBANJE PO ŠOLI

Pri vseh aktivnostih, ki se izvajajo na šoli, je potrebno še naprej upoštevati priporočene smernice Ministrstva za zdravje in NIJZ-ja za preprečevanje okužbe z virusom Covid-19.

Pri gibanju po šoli veljajo enake omejitve, kot so veljale v spomladanskem terminu. Dijaki vstopate v šolo skozi glavni vhod, obvezno je nošenje maske in razkuževanje rok.

Priporočamo, da dijaki nosite masko tudi v času pouka. Poskrbite za večkratno zračenje učilnic tekom pouka.

Malica bo za dijake zaključnega letnika, ki ste na malico naročeni, organizirana v matičnih učilnicah, in sicer bo glavni odmor, ki je namenjen malici, od 10.25 do 10.50. Do matičnih učilnic bo malico dostavil hišnik. Malica bo hladna.

POUK ŠPORTNE VZGOJE

V tednu od ponedeljka, 15. 2. 2021, do petka, 19. 2. 2021, bo športna vzgoja za oba oddelka zaključnega letnika potekala izključno zunaj. Bodite vremenu primerno oblečeni in obuti. Ob začetku pouka športne vzgoje se zberete pred vhodom v šolo.

Upoštevajte priporočila NIJZ. Uporaba zaščitnih mask je obvezna v primeru, da ne morete zagotoviti dveh metrov varnostne razdalje. Garderob ne boste uporabljali, torbe lahko pustite v svojih matičnih učilnicah.

Bodimo odgovorni in ostanimo zdravi.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 25)
Dostopnost