Select Page

Šolska zakonodaja omogoča dijakom zaključnega letnika, ki ob koncu preteklega šolskega leta niste opravili vseh obveznosti zaključnega letnika in v času šolanja še niste ponavljali, da se pogojno še enkrat vpišete v zaključni letnik. Dijaki imate dve možnosti:

  • v celoti ponavljate letnik in ste ocenjeni pri vseh predmetih,
  • manjkajoče obveznosti opravljate po izpitih.

Dijaki lahko pristopite k izpitom v naslednjih terminih:

  • 15. 10. 2020, ob 13.20 v učilnici št. 7,
  • 19. 11. 2020, ob 13.20 v učilnici št. 7,
  • 17. 12. 2020, ob 13.20 v učilnici št. 7,
  • 14. 1. 2021, ob 13.20 v učilnici št. 7,
  • 18.3. 2021, ob 13.20 v učilnici št. 7,
  • 15. 4. 2021, ob 13.20 v učilnici št. 7,
  • v času popravnih izpitov v spomladanskem in jesenskem roku.

Dijak lahko na razpisan datum opravlja samo en izpit.

K izpitu se prijavite z izpolnjeno prijavnico k izpitu, ki jo pošljete na e-naslov gimnazija.ilb@scpo.si. Na izpit se prijavite najkasneje 5 delovnih dni pred razpisanim rokom, odjavite se lahko 2 dni pred razpisanim rokom.

Dijaki boste pisali izpit iz predmeta, na katerega se boste prijavili.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 36)
Dostopnost