Select Page

Vztrajnost nekaterih zanesenjakov, da Ilirska Bistrica potrebuje srednjo šolo, je v letu 2004 rodila uspeh. V šolskem letu 2004/05 se je v dva gimnazijska oddelka vpisala prva generacija dijakov.  Čeprav so se v začetku pojavljali dvomi, da bo šola resnično zaživela, danes z veseljem lahko rečemo, da šola uspešno deluje že 10 let. Sprejeli so jo dijaki, njihovi starši in vsa lokalna skupnost.

Šola je dobila prostore v opuščeni vojašnici na robu mesta, v prijetnem in  mirnem okolju v bližini drugih izobraževalnih ustanov. Prostori  stare stavbe so se spremenili v svetle, prijetne, moderno opremljene učilnice za splošne predmete in specialne učilnice za pouk kemije, fizike, biologije, informatike in umetnosti s sodobnimi učnimi pripomočki.  Od samega začetka se je šola povezovala z Mestno knjižnico Makse Samsa, kjer so imeli dijaki na razpolago vso potrebno literaturo, ki jo je knjižnica priskrbela ravno za njihove potrebe. Dijaki so imeli možnost sodelovati pri najrazličnejših krožkih in interesnih dejavnosti. Ob pomoči profesorjev šole in zunanjih sodelavcev so razvijali svoje interese in sposobnosti. Dijaki so se udeleževali najrazličnejših tekmovanj, tako na šolskih kot interesnih področjih in pogosto so se s tekmovanj vračali tudi z vidnimi rezultati.   Leta 2008 in 2009 je šola prejela priznanje kot druga  najbolj urejena srednja šola v republiškem projektu Moja dežela – lepa in gostoljubna. Od vsega začetka je šoli stala ob strani Občina Ilirska Bistrica in ji s svojimi finančnimi sredstvi omogočala dodatne programe kot so večja izbirnost tujih jezikov, maturitetnih izbirnih predmetov, manjše število dijakov v skupinah, veliko  krožkov in prostočasnih dejavnosti.

V šolskem letu 2004/05  so se v gimnazijski program  vpisali le dijaki bistriške občine, v naslednjih letih pa tudi že dijaki iz okoliških občin in s Hrvaške. V  šolskem letu 2009/10 pa je šola vpisala prvo generacijo dijakov  srednješolskega programa tehnik računalništva. V ta program se vključujejo tudi dijaki iz okoliških občin. Od obstoja šole se le še posamezni učenci  občine Ilirska Bistrica vključujejo v  druge šole enakega programa.

Prva generacija gimnazijcev je štela 48 dijakov, ki so danes že uspešni v svojem poklicu.  Ta generacija je uspešno maturirala leta 2008. Med uspešnimi maturanti vseh generacij si je kar nekaj dijakov prislužilo laskavi naslov »zlati maturant« tako v gimnazijskem kakor tudi računalniškem programu, kjer je prva generacija maturirala leta 2013. Ponosni smo, da smo tudi učitelji, ki smo jim posredovali svoja znanja in izkušnje,  del njihovega uspeha.

Šola je v svojem desetletnem delovanju dosegla pričakovanja dijakov, staršev in celotne lokalne skupnosti. Dijaki, ki so uspešno zaključili izobraževanje na Gimnaziji Ilirska Bistrica v usmeritvah gimnazija in tehnik računalništva in so s svojimi znanji, ki so si jih pridobili v času srednješolskega izobraževanja, uspešno nadaljevali študij na najrazličnejših usmeritvah na višjih in visokih šolah ter fakultetah, najboljša promocija šola.  Bivši dijaki šole, ki se ob različnih priložnostih vračajo na šolo, se z veseljem spominjajo srednješolskih let in povedo, da na njihovo odločitev za vpis na to šolo ni vplivala le bližina šole, ampak tudi dobro vzdušje med vrstniki, razumevanje, pomoč, strokovnost in prijaznost učiteljev.  Ne le znanje ampak tudi spodbujanje pozitivnih življenjskih vrlin sta cilja, na katerih gradi šola.

Po  desetih letih je že mogoče reči, da se je šola »prijela«, je razpoznavna v svojem okolju in je izpolnila pričakovanja dijakov in njihovih staršev.

Bojana Rosina Simonič, prof.,
vodja Gimnazije Ilirska Bistrica,
dislocirane enote Šolskega centra Postojna
v letih 2004–2010


(Število obiskov: 33)
Dostopnost