Select Page

FESTIVAL VIZIJE – FESTIVAL MLADINSKE KULTURE 2021
Likovni ustvarjalci – Foto Vizije

Fotovizije 2021: RAVNOTEŽJE

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira Festival Vizije – Festival mladinske kulture. Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne mladinske gledališke predstave, mladinske lutkovne predstave, mladinske rock skupine ter posameznike na likovnem področju in s tem spodbuditi razvoj in kakovostno rast  mladinske umetniške produkcije.

Likovni del festivala je prikaz mladinske fotografske dejavnosti. Mladi fotografi med 14. in 26. letom lahko na natečaju sodelujejo s serijo fotografij na razpisano temo RAVNOTEŽJE. Natečaj je organiziran na državni ravni. Selektorica Fotovizij 2021 bo umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Nataša Kovšca.

Pogoji za sodelovanje in sistem izbora

1. Na natečaj se lahko prijavijo mladi ustvarjalci med 14. in 26. letom iz Slovenije ter Slovenci iz zamejstva ali tujine. Ustvarjalci lahko delujejo samostojno ali v okviru šol, društev, zavodov, krožkov, vendar pa se morajo na natečaj prijaviti kot posamezniki.

2. Fotografski natečaj je tematski. Za Fotovizije 2021 je razpisana tema RAVNOTEŽJE.

Ravnotežje ali ravnovesje opisuje stanje enakomerno razporejene teže. V likovnem smislu ga lahko razumemo kot harmonijo, simetrijo ali skladnost likovnih elementov… Lahko pa ga vidimo tudi kot stanje največje napetosti na točki preloma, kot ravnovesje, ki se lahko vsak hip poruši, se prevesi v eno ali drugo skrajnost. Ravnotežje je ena od prvin likovne kompozicije, a beseda ima tudi metaforično moč in ponuja raznolike vsebinske izpeljave.

Pet do sedem fotografij avtorji povežejo v likovno celoto, foto zgodbo, ki bo na fotografsko kreativen način predstavila izbrano vsebino. Foto zgodbe so lahko zasnovane v črno beli ali barvni tehniki, možni so tudi eksperimentalni pristopi k fotografiji.

3. K prijavi je potrebno priložiti serijo 5 – 7 fotografij na dano temo. Format fotografij mora biti v posamezni seriji poenoten. Na natečaj lahko vsak avtor prijavi samo eno serijo fotografij. Minimalna ločljivost fotografij naj bo 300 dpi, končni format povečav bo 30 cm × 40 cm oz. 35 cm × 35 cm.

4. Prijava in pošiljanje fotografij.

Prijavite se s spletno prijavnico na naslednji povezavi:

Spletno prijavo in fotografije je potrebno oddati najkasneje do 10. junija 2021.

Fotografije lahko uporabniki Google računa naložite v spletni prijavnici ali jih pošljite ločeno preko spletne strani WeTransfer. Pri spletnem pošiljanju bodite pozorni, da fotografije poimenujete z imenom in priimkom avtorja ter naslovom fotografskega ciklusa.
Fotografije lahko pošljete po pošti na digitalnem nosilcu, ki mu priložite list s podatki o avtorju. Nosilcev organizator ne vrača.

5. Strokovna komisija bo na podlagi pregleda prejetih fotografij izbrala do 12 avtorjev, katerih dela bodo razstavljena na posebni razstavi na državnem festivalu Vizije. Dela bodo ocenjena v dveh starostnih kategorijah (osnovnošolci/dijaki in študentje/odrasli). Če festivala ali razstave v fizični obliki zaradi epidemioloških razlogov ne bo mogoče izvesti, bomo razstavo pripravili v virtualni obliki. Za tisk izbranih fotografij  ter izvedbo razstave bo v celoti poskrbel organizator. Izbrani avtorji in njihova dela bodo predstavljeni tudi v publikaciji festivala oz. katalogu.

6. Izbor del bo temeljil na naslednjih kriterijih:

– inovativnost, ocenjuje se svežina v obravnavanju dane teme, idejna in narativna nadgradnja izhodiščnega motiva, domišljenost koncepta in pristopa k seriji fotografij – fotozgodbi.

– kvaliteta izvedbe.

7. Vsi sodelujoči bodo o izboru obveščeni najkasneje v 15 dneh po izteku razpisnega roka.

Nagrada

8. Strokovna komisija Fotovizij bo določila dobitnika nagrade fotovizionar.

Informacije

Monika Ivančič Fajfar
producentka za likovno dejavnost

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5
SI – 1000 Ljubljana
T 01 24 10 515
monika.ivancic-fajfar@jskd.si
www.jskd.si  


(Število obiskov: 33)
Dostopnost