Select Page

FESTIVAL VIZIJE – FESTIVAL MLADINSKIH SKUPIN SLOVENIJE

gledališče, lutke, glasba

ROCK VIZIJE 2018

R A Z P I S

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira Festival Vizije – Festival mladinskih skupin Slovenije. Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne mladinske gledališke predstave, mladinske lutkovne predstave in mladinske rock skupine in s tem spodbuditi razvoj in kakovostno rast mladinske umetniške produkcije.

I. Pogoji za sodelovanje in sistem izbora

 • Na razpis se lahko prijavijo mladinske rock skupine in posamezniki, ki delujejo samostojno ali v okviru šole, kulturnih zavodov in kulturnih društev iz Slovenije in zamejstva oziroma vse skupine, v katerih so vsi člani ljubitelji. Starost nastopajočih praviloma ne sme biti manj kot 14 let in več kot 30 let. Morebitne izjeme so mogoče le v izjemnih okoliščinah, po obveznem dogovoru s strokovnim svetovalcem za inštrumentalno glasbo centralne službe JSKD.
 • Skupine prijavijo program, ki ni daljši od 20 minut. Ob tem je zaželeno, da sta vsaj dve izmed skladb lastni in da je vsaj ena skladba v maternem jeziku. Prijavi je obvezno potrebno priložiti besedilo lastnih skladb.

Izmed prijavljenih skupin bo strokovna žirija festivala uvrstila 6 izvajalcev na zaključni – državni Festival Vizije, ki bo v Novi Gorici med 18. in 20. majem 2018. Izbor skupin bo žirija opravila na podlagi prispelih posnetkov. Skupina se s prijavo obveže za nastop na državnem srečanju (v kolikor jo bo žirija izbrala) v dodeljenem terminu. Spremembe niso mogoče.

 • Izbor skupin bo temeljil na naslednjih kriterijih:
 • inovativnost; svežina v izvajanju in v pristopu,
 • kvaliteta izvedbe; glasbena izvedba, ritem, sodelovanje s publiko,
 • ideja in sporočilo; jasnost, sporočilnost tekstov, aktualnost in svežina.

II. Prijave in obveščanje

Za prijavo izpolnite spletno prijavnico, ki mora biti izpolnjena, najpozneje do 23. marca 2018 (rok prijave je podaljšan). Kasnejših prijav ne bomo upoštevali.

Izpolnjeni spletni prijavnici je potrebno po e –pošti daniel.leskovic@jskd.si priložiti:

 • vsaj en novejši študijski/demo posnetek,
 • kratek opis skupine,
 • tekst lastnih skladb,
 • fotografijo skupine v resoluciji vsaj 700 kB.

Dokumente lahko pošljete po navadni pošti, na zgoščenki ali USB ključku – na Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »Rock Vizije«.

Skupine, izbrane na državno srečanje, bodo o izboru obveščene v mesecu aprilu 2018.

III. Splošno

 • Skupina s prijavo in njeno potrditvijo potrjuje, da je seznanjena s pravili in pogoji Festivala Vizije ter da jih v celoti sprejema.
 • S prijavo in njeno potrditvijo skupina zagotavlja, da je resničen avtor pesmi.
 • Prijave v nasprotju s pravili in pogoji Festivala Vizije ne bodo veljavne.
 • Vsi osebni podatki, ki jih ekipa posreduje prirediteljem razpisa, bodo varovani v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (ZVOP)
 • Komisija ima pravico, da ne izbere nobene skupine.
 • Organizator Festivala Vizije ne bo prevzel nobene pravne odgovornosti za kršenje avtorskih  pravic s strani udeležencev tekmovanja.
 • Skupina dovoljuje fotografiranje in snemanje ter reproduciranje svojega nastopa.

IV. Nagrade in priznanja

Strokovna žirija Festivala mladinskih skupin Vizije na zaključnem festivalu (maj 2018) lahko podeli nagrade – Vizionarje v obliki plaket v naslednjih kategorijah:

 • rock vizionar za najboljšo mladinsko rock skupino,
 • rock vizionar za najbolj inovativen pristop,
 • do dva rock vizionarja kot posebno priznanje žirije.

Dobitnikom rock vizionarjev lahko JSKD podeli dodatne nagrade.

Kontakti: Daniel LESKOVIC, samostojni strokovni svetovalec za inštrumentalno glasbeno dejavnost, daniel.leskovic@jskd.si, 01 24 10 532


(Število obiskov: 1)