Select Page

V ponedeljek, 16. 5. 2022, smo se dijaki 2. A/IB, ki obiskujemo izbirni predmet ITS – Naravoslovje udeležili strokovne ekskurzije. Obiskali smo Park Škocjanskih jam.

Po sprejemu v Promocijsko kongresnem centru Parka v Matavunu nam je vodja projekta ZA KRAS Miloš Bartol predstavil namen in dejavnosti projekta. Sprehodili smo se po okolici vasi, mimo kraških travnikov, vrtač in kalov. Pri vsakem postanku smo se naučili kaj novega o kraškem svetu, ekosistemih, njegovih prebivalcih pa tudi arhitekturi. V projektu ZA KRAS so zgradili kanalizacijsko omrežje v vaseh nad jamami, za varovanje velike uharice so izolirali daljnovode srednje napetosti, odkupili so zemljišča, ki so zdaj varni habitati za plašne ptice in netopirje. To so le nekatere od aktivnosti, katerih namen je ohranitev habitatov in živalskih ter rastlinskih vrst na območju Nature 2000 Kras.

Del poti smo opravili tudi po učni poti Škocjana, ki poleg prelepih razgledov Velike in Male Doline obiskovalcem predstavlja vsakodnevno življenje prebivalcev, pestrost živalskih in rastlinskih vrst ter pojave na kraškem svetu.

Vid Škrlj, 2. A/IB


(Število obiskov: 238)
Dostopnost