Select Page

E-šole v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport (MŠZŠ), posameznimi šolami in lokalnimi skupnostmi financira in vzpostavlja Ministrstvo za informacijsko družbo (MID). Namen projekta javno dostopnih tock je zagotavljanje enakopravnega dostopa do informacijsko – komunikacijske tehnologije (IKT) in njenih storitev, kar najširši javnosti na obmocju Republike Slovenije.

E-šola je ena od oblik javno dostopnih tock (JDT), v katero spadajo še: e-tocka, e-knjižnica, Infoterminal, MM Center, WLAN.

Izraz e-šola pomeni računalniško opremljeno mesto, ki je v dopoldanskem času namenjeno izvajanju vsebin v okviru pedagoškega procesa, v popoldanskem času pa so e-šole odprte in dostopne najširši javnosti. E-učilnica je namenjena tako učencem, kot tudi širšemu krogu občanov, ki ob strokovni pomoci mentorja spoznavajo delo z računalnikom, dostopajo do svetovnega spleta, uporabljajo elektronsko pošto in druge storitve, ki jih omogoca najsodobnejša tehnologija, individualne aktivnosti pa so dopolnjene še z vodenimi izobraževanji, delavnicami in predstavitvami s podrocja računalništva.

UPORABA RAČUNALNIŠKE OPREME, DOSTOP DO INTERNETA IN NJEGOVIH VSEBIN

TER STORITEV JE V VSEH E-ŠOLAH BREZPLAČNA.

 

In kaj lahko v e-šoli počnemo?

  1. pisanje tekstovnega gradiva (dopisi, seminarske naloge ipd…),
  2. oblikovanje gradiva (tabele, preglednice, grafi ipd…),
  3. priprava predstavitev (Power Point), slikovno gradivo,
  4. dostop do storitev omrežja Internet (storitve in servisi javne uprave, e-poslovanje, izpolnjevanje obrazcev – z omejitvijo dostopa do določenih vsebin),
  5. uporaba elektronske pošte (e-mail),
  6. vključevanje v izobraževalne projekte na omrežju Internet,
  7. uporaba izobraževalnih gradiv na omrežju Internet,
  8. izpis gradiva (do 10 strani),
  9. optično čitanje (skeniranje, fotografiranje…) in
  10. shranjevanje podatkov na ustrezne medije (trdi disk, disketa, CD).

E-šola ki je locirana v prostorih Gimnazije Ilirska Bistrica, ulica IV Armije, spada pod OŠ Antona Žnidaršica in je plod skupnega dela med MID, Občino Ilirska Bistrica in OŠ Antona Žnidaršiča.

 

ODPIRALNI ČAS

pon 15h – 19h
tor 15h – 19h
sre 15h – 19h
cet 15h – 19h
pet 15h – 19h

(OB SOBOTAH, NEDELJAH IN PRAZNIKIH ZAPRTO)

Kontakt:

 

esola.ilb@gmail.com

 

(05) 711-11-14


(Število obiskov: 23)
Dostopnost