Select Page

Po dvoletnem premoru se vrača

novi razpis pobude DiscoverEU.

V tokratnem krogu bo Evropska komisija med mladimi, rojenimi med 1. 7. 2001 in 31. 12. 2003, ki so državljani ene izmed držav Evropske unije, razdelila 60.000 vozovnic za 30-dnevno potovanje z vlakom.

Prijave se odprejo 12. 10. 2021 ob 12.00 in bodo odprte do 26. 10. 2021.

Menimo, da pobuda DiscoverEU predstavlja za mlade izjemno priložnost, predvsem za dijake višjih letnikov.

Pobuda DiscoverEU je namenjena mladim, ki želijo potovati in izkoristiti pravico do prostega gibanja v Evropski uniji, odkrivati evropsko raznolikost, spoznati kulturno bogastvo in zgodovino Evrope ter se povezati z ljudmi cele celine. Cilj pobude je s čezmejnimi potovanji in medkulturnim učenjem spodbuditi občutek enotnosti, odprtosti in solidarnosti. Poleg tega pobuda DiscoverEU mladim omogoča, da pridobijo pomembne življenjske izkušnje, kot so neodvisnost, samozavest in odprtost do drugih kultur.

Zainteresirani morajo za sodelovanje v pobudi na Evropskem mladinskem portalu rešiti kviz s šestimi vprašanji o splošnem poznavanju Evropske unije in drugih pobudah EU. Prijave bodo odprte od torka, 12. oktobra 2021, od 12. ure do torka, 26. oktobra 2021, do 12. ure. POZOR: pri prijavi je važna tako pravilnost odgovorov kot tudi datum prijave! Mladi popotniki se lahko prijavijo samostojno ali v skupini do pet.

Izbrani kandidati bodo lahko med marcem 2022 in februarjem 2023 potovali za obdobje do 30 dni. Več informacij o Pobudi DiscoverEU lahko izveste na Evropskem mladinskem portalu: https://europa.eu/youth/discovereu_sl.

Za vsa dodatna vprašanja:

MOVIT, Ljubljana
Nacionalna agencija programov EU
Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota/
National Agency of the EU Programmes
Erasmus+: Youth in Action and European Solidarity Corps

Dunajska cesta 5
SI – 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: + 386 (0)1 430 47 47
E-mail: info@movit.si
Web: www.movit.si


(Število obiskov: 22)
Dostopnost