Select Page

Na področno tekmovanje za Cankarjevo priznanje so se uvrstile tri ilirskobistriške dijakinje, vse so prejele srebrno priznanje (Lara Razpor, 2. A/IB, Simona Pezdir, 4. A/ IB in Darja Oražem, 3. R/IB). Darja Oražem in Simona Pezdir sta se uvrstili na državno tekmovanje. Darja je v kategoriji strokovna šola 3. in 4. letnik dosegla 1. mesto, Simona pa 2. mesto v najtrši kategoriji – gimnazija 3. in 4. letnik.

Tekmovalci so se preizkušali v pisanju eseja: dijaki 1. in 2. letnika gimnazije in srednje strokovne šole so v knjigi Džehenem Dušana Čatra opazovali življenjske usode in konfliktne situacije tujcev, ki se znajdejo v Sloveniji, dijaki višjih letnikov pa so po poglobitvi v srednjeveški svet romana Ime rože Umberta Eca pisali o odnosu, ki ga ima glavni junak do resnice in laži.

Našim dijakinjam čestitamo! Darji in Simoni pa želimo veliko uspeha na državnem tekmovanju.

Aktiv slavistov Gimnazije Ilirska Bistrica


(Število obiskov: 24)
Dostopnost