Select Page

Le_penseur_de_la_Porte_de_lEnfer_(musée_Rodin)_(4528252054)

Na spletni strani slovenske Wikipedije je odprta projektna stran Wikiprojekt Filozofija, ki je namenjena povečanju kvantitete in kvalitete filozofskih člankov.

Kot dijaki in študenti skorajda ne pustimo intelektualnih sledi, na Wikipediji napisan in objavljen članek je zato lahko priložnost za to. Cilj Wikiprojekta Filozofija je pritegniti čim več šol, ki imajo v programu predmet filozofijo. Do zdaj je bilo objavljeno kar nekaj člankov o filozofskih pojmih in filozofih, žal pa so za filozofijo ključni pojmi in pomembnejši filozofi pogosto slabo pokriti in največkrat – v wiki žargonu – škrbinasti. To se je dogajalo zaradi hitrega in pogosto nelektoriranega objavljanja prispevkov (kopiranja seminarskih nalog, togega prevajanja ipd.). Načrti so skratka veliki: na Wikipediji zajeti vsaj ključno znanje, ki je v učnem programu predmetnika filozofije in učnem načrtu filozofije na maturi.

WikiProjekt Filozofija je usmerjen v sodelovanje dijakov z učnim predmetom filozofija, študentov filozofije in vseh radovednežev v pisanje člankov s ciljem kvalitativno in kvanititativno obogatiti Wikipedijo s filozofskimi članki in članki iz širše humanistike. Da, tudi udeležba osnovnošolcev, ki imajo v programu filozofijo za otroke, ni izključena. Ni nujno, da je končni izdelek kot tak zaključen, dovolj je, če je osnova za nadaljnjo širitev in poglobitev. Tudi ni nujno, da so prispevki individualno delo, lahko so skupinsko, čeprav se na koncu običajno izkaže, da večino dela prispeva gonilna sila projekta.

V šolskem letu 2015/16 v Wikiprojektu Filozofija sodelujejo dijaki Gimnazije Bežigrad, dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica in dijaki Šolskega centra Postojna.

Vabljeni k prebiranju člankov o filozofih, filozofinjah in filozofskih vsebinah na spletni strani Wikiprojekta Filozofija!

https://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:WikiProjekt_Filozofija

Gorazd Brne,
mentor Wikiprojekta Filozofija na Gimnaziji Ilirska Bistrica in Šolskem centru Postojna


(Število obiskov: 44)
Dostopnost