Select Page

DAN, DATUM RAZRED DEJAVNOST
Sreda, 16. 5. 4. A/IB in 4. R/IB Pouk po urniku, oddelčni konferenci
Četrtek, 17. 5. 4. A/IB in 4. R/IB Priprave na SM in PM: izvajajo se samo predmeti in strokovni moduli SM in PM – pouk po prilagojenem urniku
Petek, 18. 5. 4. A/IB in 4. R/IB Prva šol. ura priprave na SM (ANG) in PoM (RČN), 2. šol. ura izdelava maturantskih kap, ob 9.30 petje Gaudeamus v zbornici, Maturantska parada 2018 v Postojni
Ponedeljek, 21. 5. 4. A/IB in 4. R/IB Zaključek pouka[1], ob 8.00 razdelitev spričeval, podelitev priznanj in nagrad najboljšim dijakom in priznanj Mladi upi 2018 v učilnici št. 1
Četrtek, 17. 5., in ponedeljek, 28. 5. 4. A/IB in 4. R/IB Predmetni izpiti za izboljševanje (pozitivno zaključenih) ocen[2]; izboljšuje se lahko oceno pri največ dveh predmetih
Ponedeljek, 21. 5.–petek, 25. 5. 4. A/IB in 4. R/IB Priprave na SM in PM: izvajajo se samo predmeti in strokovni moduli SM in PM – prilagojen urnik
Torek, 29. 5. 4. A/IB in 4. R/IB SM in PM – Slovenščina – Začetek oz. za gimnazijo nadaljevanje maturitetnih izpitov

Dijaki zaključnih oddelkov morajo na šoli poravnati vse svoje obveznosti najpozneje do ponedeljka, 21. 5. 2018.

Vodstvo šole


[1] Malica za zaključna oddelka bo zadnjič organizirana v petek, 18. 5. Od tega dne dalje malica za zaključna oddelka ni organizirana.

[2] Prijavo k izpitu je potrebno oddati najkasneje do ponedeljka, 14. 5. Prijavo k izpitu dobite na spletni strani šole in izpolnjeno oddate razredniku. Ponedeljek, 28. 5., je uradni termin predmetnih izpitov za izboljševanje pozitivno zaključene ocene. Četrtek, 17. 5., je rezervni termin, če kdo opravlja dva izpita.


(Število obiskov: 2)