Select Page

V raziskovalnem središču v Petnici (blizu Valjeva v Srbiji) mladi v sodobno opremljenih laboratorijih raziskujejo, se učijo raziskovati, se družijo in izmenjujejo izkušnje s pomočjo mentorjev-znanstvenikov. Udeležba na različnih seminarjih in programih traja lahko en teden, lahko do 315 dni. Izobraževanje poteka v srbskem in angleškem jeziku. Pisno in ustno se dijaki lahko izražajo v slovenskem jeziku.

Več informacij lahko dobiš na spletnem naslovu: http://www.petnica.rs

V lanskem šolskem letu se je seminarja udeležila naša dijakinja Dominika Mlakar. Njene vtise si lahko prebereš na spletni strani Šolskega centra Postojna pod naslovom Ko to tamo peva ali ko se ti ob treh ponoči še ne da iz laboratorija.

Rok za prijavo za seminarje v letu 2018 je 20. november 2017. Prijavo lahko  izpolniš  v srbskem, slovenskem ali angleškem jeziku.

Ker je prijavi potrebno priložiti tudi mnenja profesorjev, o svoji pripravljenosti za udeležbo na seminarjih obvesti šolsko svetovalko najkasneje do 10. novembra 2017.

Marija Pirih,
šolska svetovalna služba


(Število obiskov: 18)
Dostopnost