Select Page

Državno Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije (v nadaljevanju: državno srečanje) organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije (v nadaljevanju: ZOTKS). Namen državnega srečanja je zgodnje uvajanje mladih v znanost, popularizirati znanost in tehniko, odkrivanje mladih talentov in jih spodbujati k poglabljanju znanja, ustvarjalnosti, kreativnosti ter raziskovalni dejavnosti. Na državnem srečanju lahko z raziskovalnimi nalogami ter inovativnimi projekti, ki ustrezajo razpisnim pogojem, sodelujejo učenci in učenke zadnjih štirih razredov osnovnih šol ter dijaki in dijakinje srednjih šol.

Razpisana področja

 1. astronomija ali fizika,
 2. biologija,
 3. ekologija z varstvom okolja,
 4. etnologija,
 5. matematika ali logika,
 6. kemija ali kemijska tehnologija,
 7. psihologija ali pedagogika,
 8. ekonomija ali turizem,
 9. geografija ali geologija,
 10. slovenski jezik ali književnost,
 11. filozofija ali sociologija,
 12. zgodovina ali umetnostna zgodovina,
 13. interdisciplinarna področja,1
 14. druga področja,2
 15. elektrotehnika, elektronika in robotika,
 16. arhitektura, gradbeništvo ali promet,
 17. računalništvo ali telekomunikacije,
 18. tehnika ali tehnologija (tekstil, lesarstvo, strojništvo idr.),
 19. aplikativni inovacijski predlogi in projekti.

1  na interdisciplinarno področje sodijo naloge, katerih vsebina se nanaša na vsaj dve raziskovalni področji in morata biti zapisani na nalogi
2 na tem področju se predstavijo naloge, katerih področje je razpisano na regijskem srečanju (to področje mora na nalogi biti navedeno), ni pa razpisano kot posebno področje v tem razpisu ter mora biti zapisano na nalogi

CELOTNO BESEDILO RAZPISA


(Število obiskov: 15)
Dostopnost