Select Page

Zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja za 1. A

V torek, 2. oktobra 2018, bosta za 1. A/IB (7 deklet in 2 fanta) organizirana zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja. Fanta se zbereta ob 7.15, dekleta pa ob 7.30 v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica. Opravljen bo tudi laboratorijski pregled krvi in urina (ni potrebno biti tešč). Po končanem zdravniškem pregledu bo sledila zdravstvena vzgoja, ki se bo zaključila predvidoma do 10.00.

Dijaki/nje s seboj prinesejo zdravstveno izkaznico. Dijaki/nje, ki nimajo izbranega zdravnika v Ilirski Bistrici, morajo s seboj prinesti  izpis iz zdravstvenega kartona.

Zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja sta za dijake/inje obvezna.

Po zdravniškem pregledu in zdravstveni vzgoji dijaki/inje pridejo na šolo in imajo od vključno 4. šolske ure dalje pouk po urniku.


Zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja za 3. A

V torek, 2. oktobra 2018, bosta za 3. A/IB (6 fantov in 10 deklet) organizirana zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja. Dekleta se zberejo ob 8.30, fanti pa ob 10.00 v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica. Po končanem zdravniškem pregledu in cepljenju proti tetanusu bo sledila zdravstvena vzgoja, ki se bo zaključila predvidoma do 11.30. Dijaki s seboj prinesejo zdravstveno izkaznico in (rumeno) knjižico o cepljenju oz. (belo) zloženko o cepljenju ter podpisano izjavo o cepljenju (podpisano izjavo prinesejo vsi, tisti, ki se ne želijo cepiti proti tetanusu, se o tem izjasnijo v izjavi). Obrazec izjave o cepljenju dobijo pri razredniku.

Zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja sta za dijake/inje obvezna.

Po zdravniškem pregledu in zdravstveni vzgoji dijaki pridejo na šolo in imajo od 5. šolske ure dalje pouk po urniku.


Zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja za 3. R

V torek, 9. oktobra 2018, bosta za 3. R/IB (1 dekle in 18 fantov) organizirana zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja. Prvih 10 dijakov po abecednem vrstnem redu priimkov se zbere ob 7.15, ostalih devet dijakov pa ob 9.00 v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica. Po končanem zdravniškem pregledu in cepljenju proti tetanusu bo sledila zdravstvena vzgoja, ki se bo zaključila predvidoma do 11.00. Dijaki s seboj prinesejo zdravstveno izkaznico in (rumeno) knjižico o cepljenju oz. (belo) zloženko o cepljenju ter podpisano izjavo o cepljenju (podpisano izjavo prinesejo vsi, tisti, ki se ne želijo cepiti proti tetanusu, se o tem izjasnijo v izjavi). Obrazec izjave o cepljenju dobijo pri razredniku.

Dijaki, ki nimajo izbranega zdravnika v Ilirski Bistrici oziroma v 1. letniku niso imeli zdravniškega pregleda v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica, morajo pred zdravniškim pregledom od osebnega zdravnika pridobiti zdravstveni karton, fotokopijo ali izpis iz zdravstvenega kartona in ga prinesti s seboj.

Zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja sta za dijake obvezna.

Po zdravniškem pregledu in zdravstveni vzgoji dijaki pridejo na šolo in imajo od 5. šolske ure dalje pouk po urniku.


Vodstvo šole


(Število obiskov: 1)