Select Page

POLETNA ŠOLA V ZDA  ZA DIJAKE DRUGIH IN TRETJIH LETNIKOV GIMNAZIJE

Dijake in dijakinje 2. in 3. letnika vabimo na poletno šolo »Summer Institute for Youth«, program znotraj iniciative »Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Initiative«. Poletna šola bo potekala na Wake Forest University (Winston-Salem, North Carolina), predvidoma od 24. junija do 22. julija 2019 in se je bo udeležilo do 90 mladih iz Evrope in ZDA.

Več informacij o programu je na spletni strani programa http://bftf.org/.

Rok za prijavo po e-pošti je nedelja, 10. 2. 2019. Razgovori s kandidati so predvideni v dneh po prijavi. Natančnejši datumi poteka poletne šole bodo znani in ustrezno posredovani naknadno.

Podrobnejše informacije o prijavi so v  prilogah:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije


(Število obiskov: 1)