Select Page

Dijaki slovenskih srednjih šol skorajda ne pustijo javno objavljenih intelektualnih sledi. Na Wikipediji napisan in objavljen članek je lahko priložnost za puščanje tovrstnih sledi, ki pričajo o intelektualnem delu slovenskih srednješolcev. V ta namen in z namenom povečanja kvantitete in kvalitete filozofskih člankov je bila v šolskem letu 2014/15 odprta projektna stran slovenske Wikipedije Wikiprojekt Filozofija. Sprva se je projektu kot sodelujoča srednja šola priključila Gimnazija Bežigrad. V šolskem letu 2015/16 so se Wikiprojektu Filozofija poleg dijakov Gimnazije Bežigrad priključili dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica, ki so tudi v šolskih letih 2016/17 in 2017/18 nadaljevali dobro prakso pisanja in objavljanja prispevkov s filozofsko tematiko v slovenski Wikipediji.

Ker so bili za filozofijo ključni pojmi in pomembnejši filozofi v slovenski Wikipediji pogosto slabo pokriti, nezadovoljivi, nezadostni, zmedeni ali zavajajoči, je cilj Wikiprojekta Filozofija pritegniti čim več srednjih šol, ki imajo kot predmet v programu filozofijo, v sklopu katere bi nastajali strokovno primerni filozofski članki in članki, ki bi pokrivali širše področje humanistike. Skratka, s sodelovanjem v Wikiprojektu Filozofija želimo zajeti ključna znanja, ki so predvidena po učnem načrtu za filozofijo, bodisi kot obvezni predmet gimnazijskega programa bodisi kot izbirni maturitetni predmet, pa tudi filozofske pojme, ideje in teorije oziroma avtorje in avtorice iz zgodovine filozofije, ki niso del učnega načrta.

Vabljeni k prebiranju člankov o filozofih, filozofinjah in filozofskih vsebinah na spletni strani Wikiprojekta Filozofija!

Spletna stran Wikiprojekta Filozofija: https://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:WikiProjekt_Filozofija

Seznam člankov dijakov Gimnazije Ilirska Bistrica za šolsko leto 2017/18: https://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:WikiProjekt_Filozofija#.C5.A0olski_center_Postojna.2C_Gimnazija_Ilirska_Bistrica

Gorazd Brne,
mentor Wikiprojekta Filozofija na Gimnaziji Ilirska Bistrica


(Število obiskov: 1)