Select Page

Razpis srednješolskega natečaja za najboljši haiku

Dvajseti natečaj v slovenskem jeziku
Devetnajsti natečaj v angleškem jeziku
Dvanajsti  natečaj v španskem jeziku
Deveti natečaj v nemškem jeziku

Tudi letos bo pošiljanje haikujev dijakov potekalo preko Platforme projekta SKOZ, na spletnem naslovu https://platforma.skoz.si/tekmovanja/haiku/.

Rok za oddajo haikujev je od 11. novembra 2019 do 8. decembra (do 23:59) 2019.  Pred oddajo haikuja bo potrebna registracija na Platformi SKOZ, nato pa bodo dijaki lahko izbrali tekmovanje za posamezni jezik haikuja in ga oddali.

Gimnazija Vič in Cankarjev dom razpisujeta srednješolski natečaj za najboljši haiku v slovenskem, angleškem, španskem in nemškem jeziku.

Pogoji natečaja:

Dijaki lahko sodelujejo na vseh natečajih, vendar morajo biti haikuji za vsak natečaj originalni (nekdo, ki sodeluje na natečaju v slovenskem jeziku, ne more hkrati sodelovati s prevodi na natečaju v angleškem ali španskem jeziku ali obratno). Avtor je lahko le posameznik, haikujev, ki jih napišeta dva ali več avtorjev, ne bomo upoštevali.

Posameznik lahko odda največ pet še neobjavljenih haikujev. Oblika pesmi – trije verzi (po 5, 7, 5 zlogov)  je priporočljiva, ni pa obvezna. Tematika je svobodna: trenutek, “slika”, podoba iz življenja srednješolcev, narave ali drugo …

Imena nagrajenih in datum zaključne prireditve bo objavljen na spletni strani: http://www.gimvic.org/projekti/haiku/ in na Platformi projekta SKOZ.

Zaključna prireditev, recital in podelitev priznanj ter nagrad bo potekala v torek, 31. 3. 2020, ob 17. uri, v Cankarjevem domu v okviru prireditve Transgeneracije 2020.

Udeleženci natečaja se odpovejo materialnim pravicam, kar pomeni, da ne bodo dobili honorarja za objavo pesmi v zborniku. Seveda pa obdržijo vse avtorske in moralne pravice.

Strokovna žirija bo podelila več nagrad. V posebni zbirki bodo poleg nagrajenih objavljeni tudi vsi dobri haikuji vseh udeležencev natečaja.

Vabilo za zaključno prireditev, ki bo 31. 3. 2020 ob 17. uri, na kateri bomo razglasili najboljše pesmi, predstavili zbornik in podelili nagrade, bomo objavili  do 9. marca 2020  na spletni strani: http://www.gimvic.org/projekti/haiku/

Za tiste, ki bi radi izvedeli  več o pisanju in zakonitostih haikuja, priporočamo 20.-21. številko revije Apokalipsa, kjer je poleg teoretičnih besedil tudi izbor japonskih, slovenskih in drugih svetovno znanih haiku pesnikov. Predvsem pa priporočamo  številke revije “Slovenščina v šoli” 2/3 in 5/6 iz leta 2003,  kjer sta članka o pisanju haikuja. Nekaj podatkov  o haikuju in dosedanjih nagrajencih je tudi na spletni strani Gimnazije Vič: http://www.gimvic.org/projekti/haiku/

Nekaj dodatnih navodil:

  • pesmi naj ne bodo daljše od 20 zlogov;
  • zapis naj bo enoten: če se prvi verz začne z malo začetnico, na koncu zadnjega verza praviloma ni ločila; če se prvi verz začne z veliko začetnico, naj bo na koncu pesmi ločilo;
  • popravite, če vam program vsako novo vrstico začne z veliko začetnico;
  • naslovi haikujev so odveč;

Z razpisom natečaja želimo spodbuditi pesniško ustvarjalnost srednješolske mladine in ji dati možnost medsebojnega spoznavanja ter javnega predstavljanja.