Select Page

Razpis srednješolskega natečaja za najboljši haiku

Dvaindvajseti natečaj v slovenskem jeziku
Enaindvajseti natečaj v angleškem jeziku
Štirinajsti natečaj v španskem jeziku
Enajsti natečaj v nemškem jeziku

Gimnazija Vič razpisuje srednješolski natečaj za najboljši haiku v slovenskem, angleškem, španskem in nemškem jeziku.

Letos bo pošiljanje haikujev dijakov potekalo le prek elektronske pošte.

Rok za oddajo haikujev je od 9. novembra 2021 do 10. decembra  2021. 

Pogoji natečaja:

Dijaki lahko sodelujejo na vseh natečajih, vendar morajo biti haikuji za vsak natečaj originalni (nekdo, ki sodeluje na natečaju v slovenskem jeziku, ne more hkrati sodelovati s prevodi na natečaju v angleškem ali španskem jeziku ali obratno). Avtor je lahko le posameznik, haikujev, ki jih napišeta dva ali več avtorjev, ne bomo upoštevali.

Posameznik lahko odda največ pet še neobjavljenih haikujev. Oblika pesmi – trije verzi (po 5, 7, 5 zlogov)  je priporočljiva, ni pa obvezna. Tematika je svobodna: trenutek, “slika”, podoba iz življenja srednješolcev, narave ali drugo …

Dijaki svoje haikuje preko e-pošte oddajo svojim učiteljicam slovenščine, angleščine, španščine oziroma nemščine.

Vsak udeleženec natečaja naj v istem e-sporočilu pošlje 2 wordovi datoteki (podrobna navodila o tem so na koncu razpisa): prva datoteka vsebuje šifro udeleženca in največ 5 haikujev, druga datoteka je enaka prvi, vsebuje pa tudi podatke udeleženca (ime in priimek, starost, e-naslov, mentor-ica, e-naslov mentorice, šola …)

Pri natečajih v nemškem in španskem jeziku, poleg originalov pošljite tudi prevode haikujev v slovenščino.

Imena nagrajenih in datum zaključne prireditve (v kolikor bo) bo do 17. 3. 2022 objavljen na spletni strani: http://www.gimvic.org/projekti/haiku/        

V kolikor bodo zdravstvene razmere resne in ne bo kulturnih prireditev, bomo priznanja in zbornike pošiljali po pošti.

Udeleženci natečaja se odpovejo materialnim pravicam, kar pomeni, da ne bodo dobili honorarja za objavo pesmi v zborniku. Seveda pa obdržijo vse avtorske in moralne pravice.

Strokovna žirija bo podelila več nagrad. V posebni zbirki bodo poleg nagrajenih objavljeni tudi vsi dobri haikuji vseh udeležencev natečaja.

Za tiste, ki bi radi izvedeli  več o pisanju in zakonitostih haikuja, priporočamo 20.-21. številko revije Apokalipsa, kjer je poleg teoretičnih besedil tudi izbor japonskih, slovenskih in drugih svetovno znanih haiku pesnikov. Predvsem pa priporočamo  številke revije “Slovenščina v šoli” 2/3 in 5/6 iz leta 2003,  kjer sta članka o pisanju haikuja. Nekaj podatkov o haikuju in dosedanjih nagrajencih je tudi na spletni strani Gimnazije Vič: http://www.gimvic.org/projekti/haiku/

Nekaj dodatnih navodil:

  • pesmi naj ne bodo daljše od 20 zlogov;
  • zapis naj bo enoten: če se prvi verz začne z malo začetnico, na koncu zadnjega verza praviloma ni ločila; če se prvi verz začne z veliko začetnico, naj bo na koncu pesmi ločilo;
  • popravite, če vam program vsako novo vrstico začne z veliko začetnico;
  • naslovi haikujev so odveč;

Z razpisom natečaja želimo spodbuditi pesniško ustvarjalnost srednješolske mladine in ji dati možnost medsebojnega spoznavanja ter javnega predstavljanja.


PRIMER dveh datotek OZNAČENIH S ŠIFRO[1]

1. DATOTEKA (datoteke na bodo v Wordu). Primer:

LUNA 518 (gre za šifro, ki je hkrati tudi ime 1. wordove datoteke)

  1. Haiku
  2. Haiku
  3. Haiku
  4. Haiku
  5. Haiku

2. DATOTEKA je enaka prvi. Razlikuje se le v tem, da so v 2. datoteki tudi podatki[2] o avtorju/avtorici haikujev. Pod vsakim haikujem naj bo tudi ime in priimek avtorice/avtorja: 

LUNA 518-podatki (ime 2. Wordove datoteke)
Ime in priimek:
e-naslov avtorja:
Starost:
Šola:
Mentor(ica): ime in priimek
e-naslov: mentorice/mentorja

1. Haiku

xxxxx
xxxxxxx
xxxxx

Ime in priimek avtorja

2. Haiku

xxxxx
xxxxxxx
xxxxx

Ime in priimek avtorja

3. Haiku

xxxxx
xxxxxxx
xxxxx

Ime in priimek avtorja

4. Haiku

xxxxx
xxxxxxx
xxxxx

Ime in priimek avtorja

5. Haiku

xxxxx
xxxxxxx
xxxxx

Ime in priimek avtorja


[1] Šifra naj bo enostavna (dobro je, da je sestavljena iz samostalnika in vsaj treh številk: LUNA 518)

[2] Pomembno je, da so v 2. datoteki tudi vsi haikuji.