Select Page

USTNI IZPITI SPLOŠNE MATURE bodo potekali v obdobju od četrtka, 15. junija, do četrtka, 22. junija, na Gimnaziji Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije, Ilirska Bistrica. Poimenski razpored je objavljen na oglasni deski v 1. nadstropju Gimnazije Ilirska Bistrica.


USTNI IZPITI POKLICNE MATURE bodo potekali v obdobju od srede, 14. junija, do četrtka, 22. junija, na Gimnaziji Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije, Ilirska Bistrica. Poimenski razpored je objavljen na oglasni deski v 1. nadstropju Gimnazije Ilirska Bistrica.


Matura


Spomladanski rok splošne mature 2017 bo potekal po naslednjem razporedu:

 

torek, 23. maj zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
sobota, 27. maj pisni izpit – angleščina
ponedeljek, 29. maj pisni izpit – slovenščina
torek, 30. maj pisni izpit – psihologija, sociologija
sreda, 31. junij pisni izpit – kemija
petek, 2. junij pisni izpit – biologija
sobota, 3. junij pisni izpit – matematika
torek, 6. junij pisni izpit – geografija
četrtek, 8. junij pisni izpit – zgodovina
petek, 9. junij pisni izpit – fizika
ponedeljek, 12. junij pisni izpit – španščina
sreda, 14. junij –
četrtek, 22. junij
ustni izpiti SM
ponedeljek, 10. julij seznanitev kandidatov z uspehom na spomladanskem roku SM (podelitev spričeval in obvestil)


Vsi PISNI IZPITI SM bodo potekali na Šolskem centru Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna. Pričetek pisnih izpitov je ob 9.00 uri, kandidati pa se morajo zglasiti na šoli najkasneje 20 minut pred pričetkom izpita. Poimenski razpored kandidatov in učilnica poteka izpita bosta objavljena na dan pisanja izpita na oglasni deski v večnamenskem prostoru Šolskega centra Postojna.

Avtobusni prevoz v Postojno na pisne izpite SM je organiziran. Časovni razpored odhodov avtobusov je objavljen na oglasni deski v 1. nadstropju Gimnazije Ilirska Bistrica.

Kandidate s statusom dijaka, ki ne bodo izpolnjevali obveznosti za pristop k spomladanskemu roku splošne mature 2017 (popravni izpiti ipd.), bodo odjavili razredniki.

Kandidati s statusom udeleženca odraslih (občani) se morajo odjaviti osebno pri tajnici šolske maturitetne komisije za SM. Odjavijo se lahko tudi predhodno po telefonu Gimnazije Ilirska Bistrica (05) 711 11 13, v vsakem primeru pa morajo pozneje še izpolniti obrazec Odjava od splošne mature.

POMEMBNO: Odrasle kandidate (občane) opozarjamo na pravočasno plačilo mature oz. izpitov v računovodstvu Šolskega centra Postojna do petka, 26. maja. Kandidati, ki svojih obveznosti ne bodo poravnali v omenjenem roku, ne bodo mogli pristopiti k maturi in bodo od spomladanskega roka odjavljeni.

USTNI IZPITI bodo potekali na Gimnaziji Ilirska Bistrica, in sicer v obdobju od srede, 14. junija, do četrtka, 22. junija, po razporedu, ki bo objavljen v začetku junija na oglasni deski v 1. nadstropju Gimnazije Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije, Ilirska Bistrica.

 


Spomladanski rok poklicne mature 2017 bo potekal po naslednjem razporedu:

 

torek, 23. maj rok za pisno odjavo od spomladanskega roka PoM
sobota, 27. maj pisni izpit – 3. predmet: angleščina
ponedeljek, 29. maj pisni izpit – 1. predmet: slovenščina
sobota, 3. junij pisni izpit – 3. predmet: matematika
sreda, 7. junij pisni izpit – 2. predmet: računalništvo
sobota, 10. junij – četrtek, 22. junij ustni izpiti in zagovori projektnih nalog pri 4. predmetu
sreda, 5. julij seznanitev kandidatov z uspehom na spomladanskem roku PoM (podelitev spričeval in obvestil)


PISNI IZPITI PoM
 bodo potekali na Šolskem centru Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna, razen pisnega izpita iz 2. predmeta PoM – računalništvo, ki bo potekal na Gimnaziji Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije, Ilirska Bistrica. Pričetek pisnih izpitov je ob 9.00 uri, kandidati pa se morajo zglasiti na šoli najkasneje 20 minut pred pričetkom izpita. Poimenski razpored kandidatov in učilnica poteka izpita bosta objavljena na dan pisanja izpita na oglasni deski v večnamenskem prostoru Šolskega centra Postojna oz. za pisni izpit iz 2. predmeta PoM – računalništvo na oglasni deski v 1. nadstropju Gimnazije Ilirska Bistrica.

Avtobusni prevoz v Postojno na pisne izpite PoM je organiziran. Časovni razpored odhodov avtobusov je objavljen na oglasni deski v 1. nadstropju Gimnazije Ilirska Bistrica.

Kandidate s statusom dijaka, ki ne bodo izpolnjevali obveznosti za pristop k spomladanskemu roku poklicne mature 2017 (popravni izpiti ipd.), bodo odjavili razredniki.

Kandidati s statusom udeleženca odraslih (občani) se morajo odjaviti osebno pri tajnici šolske maturitetne komisije za PoM. Odjavijo se lahko tudi predhodno po telefonu Gimnazije Ilirska Bistrica (05) 711 11 13, v vsakem primeru pa morajo pozneje še izpolniti obrazec Odjava od poklicne mature.

POMEMBNO: Odrasle kandidate (občane) opozarjamo na pravočasno plačilo mature oz. izpitov v računovodstvu Šolskega centra Postojna do petka, 26. maja. Kandidati, ki svojih obveznosti ne bodo poravnali v omenjenem roku, ne bodo mogli pristopiti k maturi in bodo od spomladanskega roka odjavljeni.

USTNI IZPITI IN ZAGOVORI PROJEKTNIH NALOG (4. predmet PoM) bodo potekali na Gimnaziji Ilirska Bistrica, in sicer v obdobju od sobote, 10. junija, do četrtka, 22. junija, po razporedu, ki bo objavljen v začetku junija na oglasni deski v 1. nadstropju Gimnazije Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije, Ilirska Bistrica, kjer bo objavljen tudi poimenski razpored za zagovor izdelka oz. storitve (4. predmet PoM), ki bo potekal v soboto, 10. 6. 2017, s pričetkom ob 8.00 uri.

 


Na spomladanskem roku vam želimo veliko uspehov.

 mag. Sonja Škrlj Počkaj,
tajnica šolske maturitetne komisije SM
e-pošta: sonja.skrlj@scpo.si


(Število obiskov: 14)
Dostopnost