Select Page

petek, 13. oktobra 2017, bo v učilnicah št. 11 in 13 potekalo šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, ki ga razpisuje Zveza društev diabetikov Slovenije.  Tekmovanje, ki se ga lahko udeležijo dijaki/nje po predhodni prijavi pri profesorici biologije Barbari Dekleva, bo potekalo 6. in 7. šolsko uro, tj. od 12.30 do 14.05.

Osnovno literaturo za tekmovanje (Abecedarij sladkorne bolezni), dodatno literaturo in vse podrobnosti o tekmovanju najdete na spletni strani http://www.diabetes-zveza.si/sl/tekmovanje-2017-2018.

V letošnjem letu bo na tekmovanju več poudarka na:

  • preprečevanju sladkorne bolezni tipa 2 z uravnoteženo in zdravo prehrano,
  • pomenu telesne aktivnosti,
  • zapletom na očeh in nogah ter
  • 60-letnici ZDDS.

Trije dijaki, ki bodo na šolskem tekmovanju dosegli najvišje število točk, se bodo udeležili državnega tekmovanja, ki bo v soboto, 18. 11. 2017.

Potek tekmovanja bosta nadzorovali profesorici Barbara Dekleva in Tjaša Ažnik.

V A B L J E N I  K  U D E L E Ž B I !

Barbara Dekleva, prof. bio.


(Število obiskov: 21)
Dostopnost