Select Page


POKLICNA MATURA 2020 (spomladanski rok)

torek, 7. julija 2020, bo ob 10.00 v učilnici št. 1 seznanitev kandidatov z uspehom na spomladanskem roku poklicne mature ter podelitev maturitetnih spričeval.

V navedeni prostor vstopate posamično in v skladu z navodili za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 (COVID-19), ki so veljala ob poteku splošne mature.

Rok za prijavo na jesenski rok poklicne mature 2020 je prav tako v torek, 7. julija 2020.


SPLOŠNA MATURA 2020 (spomladanski rok)

V ponedeljek, 13. julija 2020, bo ob 12.00 v učilnici št. 1 seznanitev kandidatov z uspehom na spomladanskem roku splošne mature ter podelitev maturitetnih spričeval.

V navedeni prostor vstopate posamično in v skladu z navodili za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 (COVID-19), ki so veljala ob poteku splošne mature.


V primeru, da se kandidati sami ne morejo udeležiti podelitve maturitetnih spričeval, lahko pooblastijo starše ali polnoletnega sorojenca, da prevzame njihovo spričevalo (ob prevzemu spričevala je potrebno predložiti osebni dokument pooblaščenega prevzemnika in pisno pooblastilo kandidata). Kasneje je mogoče maturitetno spričevalo prevzeti po predhodnem dogovoru pri tajnici ŠMK za spološno maturo oziroma tajnici ŠMK za poklicno maturo.

Dora Tomaduz,
tajnica ŠMK za splošno maturo
E: dora.tomaduz@scpo.si

Kajetana Tornič,
tajnica ŠMK za poklicno maturo
E: kajetana.tornic@scpo.si