Select Page

Poznavanje nudenja prve pomoči je v vsakdanjem življenju izredno pomembno, saj le tako lahko na kraju dogodka izvedemo nekatere pomembnejše ukrepe še pred prihodom nujne medicinske pomoči in sočloveku s tem rešimo celo življenje. Okoliščine nenadnih nesrečnih dogodkov, posebno takih, kjer je ogroženo človekovo zdravje ali življenje, sprožajo stres in strah, ki sta zaradi neznanja lahko še večja.

Pomisli na to, da bi bila ponesrečena oseba lahko tvoj sošolec, prijatelj, starš, ti pa ne znaš pristopiti in pomagati. Kako bi si to lahko oprostil/a? Zgolj nekaj pravilno nudenih osnovnih ukrepov lahko človeku reši življenje.

Krožek prve pomoči omogoča prav to, usvojitev osnovnih znanj in veščin nudenja prve pomoči.

Poleg tega ti udeležba na krožku omogoča lažje opravljanje izpita Prve Pomoči (PP) za Voznike Motornih Vozil (VMV), ki ga mora opraviti vsak kandidat za opravljanje vozniškega izpita. V primeru obiskovanja krožka prve pomoči, ti ne bo treba opravljati 10 urnega tečaja prve pomoči.

V okviru krožka, ki obsega 20 ur, boš usvojil osnovna teoretična znanja in navodila oskrbe ponesrečenca ali bolnega, večinoma se pa krožek izvaja s praktičnimi vajami na lutkah, z uporabo defibrilatorja AED, povijanjem s povoji, prikazom pravilnih položajev in pregledov ponesrečenca ter prikazom vsega potrebnega za pravilno oskrbo ponesrečenca ali bolnega.

Prvo srečanje krožka prve pomoči bo v petek, 17. novembra 2017, ob 13.20 uri v učilnici št. 6. Glede termina nadaljnjih srečevanj, se boste dogovorili z mentorjema krožka.

 

V A B L J E N I !

 

Mentorja krožka prve pomoči:
Zmago Štrajn in Matej Celin,
strokovna sodelavca RKS-OZ Ilirska Bistrica

 


(Število obiskov: 1)