Select Page

V preteklem tednu so naši dijaki dosegli kar nekaj dosežkov na državnem tekmovanju iz kemije in državnem srečanju mladih raziskovalcev.

Srebrno Preglovo plaketa sta prejela Lana Jereb iz 1. B in Rok Rutar iz 3. A/IB.

Jure Mihelčič Žnidaršič iz 4. B pa se je uvrstil na 9. mesto in prejel zlato Preglovo plaketo.

Jure je skupaj z Aleksandrom Mundjarjem iz 4. B izdelal tudi raziskovalno nalogo z naslovom Izdelava detektorja kozmičnih delcev, za katero sta dijaka prejela srebrno priznanje s področja astronomije in fizike na 53. Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije.

Mentorja: prof. Magdalena Klasinc in prof. Jernej Ekar

(Število obiskov: 1)