Select Page

V petek in ponedeljek, 21. in 24. junija 2019, bodo na šoli potekale priprave na popravne izpite po spodnjem razporedu.

petek, 21. junija 2019, je tudi rok za e-oddajo dnevnikov in poročil praktičnega usposabljanja pri delodajalcu (PUD) za 2. R/IB oddelek. Dnevnike v e-obliki dijaki 2. R/IB oddajo koordinatorju PUD-a na šoli prof. Klavdiju Logarju. V ponedeljek, 24. junija 2019, dijaki 2. R/IB na šolo prinesejo in oddaja potrdila delodajalcev o opravljenem PUD-u.

Dijaki/nje, ki so svoje učne obveznosti opravili, imajo v petek, 21. junija 2019, pouka prost dan.

V ponedeljek, 24. junija 2019, bo ob 8.00 uri v učilnici št. 1 obeležitev dneva državnosti ter podelitev pohval najboljšim dijakom in priznanj Mladi upi 2019; po skupnem delu bo z razdeniki/čarkami potekala razdelitev spričeval.

Malica omenjena dneva ni organizirana. Avtobusni prevozi so omenjena dneva organizirani po običajnem voznem redu.

Dan Predmet/Strok. modul Ime in priimek profesorja/ice Oddelek Šol. ura/e Št. učilnice
Petek,
21. 6. 2019
MATEMATIKA Marja Oberstar 1. R/IB, 3. R/IB 1. in 2. 7
SLOVENŠČINA Tamara Rojc 1. R, 3. R 2. 9
ANGLEŠČINA Eva Kristan 1. R/IB 11.20–12.00 6
Ponedeljek,
24. 6. 2019
(od 3. šolske ure dalje)
MATEMATIKA Tatjana Popit 1. A/IB, 4. R/IB 3. in 4. a 7
FIZIKA Mirjana Marolt 1. A/IB,
2. R/IB, 3. R/IB
3. in 4. a 9
NPA (M13) Vinko Zbačnik 2. R/IB, 3. R/IB 3. in 4. a 5

Vodstvo šole


(Število obiskov: 2)