Select Page

Navodila za dijake zaključnih letnikov (4. A/IB in 4. R/IB)

V skladu z Okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 8. 5. 2020 se DIJAKI ZAKLJUČNIH LETNIKOV v ponedeljek, 18. 5. 2020, vrnete v šolo. Posredujemo vam nekaj navodil v zvezi s prihajanjem/odhajanjem v/iz šole ter potekom pouka.

  1. V torek, 12. 5. 2020, bodo na spletni strani šole objavljeni urniki priprav na splošno in poklicno maturo. Da bodo priprave potekale čim bolj optimalno, vas prosimo, da se preko spletnega obrazca, ki bo objavljen poleg urnika, obvezno  prijavite do četrtka, 14. 5. 2020, do 12.00.
  2. Dijakom, ki po sklepu Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo Ministrstva za zdravje (Priloga 1) spadate v rizično skupino, odsvetujemo obisk pouka. Za te dijake bodo zagotovljene priprave na daljavo.
  3. Pouk lahko obiskujete LE ZDRAVI dijaki (brez znakov akutne okužbe dihal). Dijaki v ponedeljek, 18. 5. 2020, prinesete v šolo izpolnjeno in podpisano Izjavo  polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo (Priloga 2) oziroma Izjavo staršev mladoletnega dijaka (Priloga 3).

Vstop in gibanje po šoli

  1. Priprave na splošno in poklicno maturo se bodo pričele ob 8.00. Dijaki vstopate v šolo skozi glavni vhod z zaščitno masko. Vstopate posamično, z razmikom 1,5–2,00 m medsebojne razdalje. Ob vhodu dijaki prejmete še eno masko in si razkužite roke. Druženje in zadrževanje pred šolo in na hodnikih NI DOVOLJENO.
  2. Pouk bo za dijake 4. R/IB potekal v pritličju (v učilnici št. 1 – jedilnici, razen priprav iz angleščine v učilnici št. 5), za dijake 4. A/IB pa v drugem nadstropju (v učilnici št. 13, razen priprav iz psihologije, geografije in zgodovine v učilnici št. 12). Dijaki ob prihodu v šolo po najkrajši možni poti odidite do svoje matične učilnice. V razredu se posedete k mizam po sedežnem redu, ki bo visel na vratih učilnic. Ko začnete s pripravami si lahko snamete zaščitne maske. Pouk bo vse dni  potekal v istih učilnicah (4. R/IB v učilnici št. 1, 4. A/IB v učilnici št. 13),  razen pri izbirnih predmetih (4. R/IB pri angleščini v učilnici št. 5, 4. A/IB pri psihologiji, geografiji in zgodovini v učilnici št. 12).
  3. Dijaki prinesete s seboj v šolo malico, plastenke z vodo in dodatna oblačila, ker se bodo prostori veliko zračili, ter vrečko, v katero boste odložili uporabljeno masko. S seboj prinesete tudi šolske potrebščine. GARDEROBNIH OMARIC NE UPORABLJATE.
  4. V odmorih ostanete v razredih, kjer tudi malicate. Pred malico si mizo razkužite. Na voljo bodo razkužilni robčki.
  5. Dijaki posamično uporabljate najbližji WC. Zadrževanje na WC-ju je prepovedano.
  6. Po končanem pouku dijaki izstopate iz šole posamično. Pri tem ohranjajte stalno medsebojno razdaljo 1,5–2,0 m.
  7. Zadrževanje v skupinah oziroma druženje na funkcionalnem zemljišču v/pred šolo NI DOVOLJENO.

Vodstvo šole