Select Page

ZARADI IZREDNIH RAZMER PREDMATURITETNEGA PREIZKUSA ZA 4. A/IB IN 4. R/IB, KI JE BIL PREDVIDEN ZA SOBOTO, 14. 3. 2020, NE BO.


soboto, 14. marca 2020, bo v skladu s Šolskim koledarjem za šolsko leto 2019/20 za dijake zaključnega letnika organiziran predmaturitetni preizkus, in sicer za program gimnazija iz angleščine oziroma španščine, za program tehnik računalništva pa iz računalništva (2. predmet poklicne mature).

Čas pisanja pri računalništvu, 1. izpitna pola: 8.00–10.00. Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, numerično računalo brez grafičnega zaslona in brez možnosti simbolnega računanja.

Čas pisanja pri angleščini/španščini (osnovna in višja raven), 1. izpitna pola: 8.00–9.00, 2. izpitna pola: 9.10–9.30, odmor, 3. izpitna pola: 10.00–11.30. Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik in enojezični ali dvojezični slovar (samo za 3. izpitno polo).

Dijaki zaključnega letnika, tj. 4. A in 4. R oddelka, se zberejo ob 7.40 pred učilnicami v drugem nadstropju po razporedu, ki bo objavljen na oglasni deski šole v prvem nadstropju.

Dijaki morajo s seboj imeti osebni dokument s fotografijo.

Udeležba na predmaturitetnem preizkusu je za dijake zaključnega letnika obvezna.

Razpored predmaturitetnega preizkusa:

Dan, datum

Razred

Preizkus iz predmeta

Št. kandidatov

Št. učilnice

Sobota, 14. 3. 2020

4. A/IB

ANGLEŠČINA

13

12

1 kandidat PP

18

ŠPANŠČINA

2

14

4. R/IB

RAČUNALNIŠTVO

17

13

1 kandidat PP

11

Garderoba

15

Malica za dijake zaključnega letnika, ki bodo pisali predmaturitetni preizkus, v soboto, 14. marca 2020, ne bo organizirana. Šolski avtobusni prevozi tega dne niso organizirani, zato si dijaki prevoz zagotovijo sami.

Vodstvo šole