Select Page

Veseli smo, da si se odločil-a za vpis na našo šolo.

Sporočamo ti, da na naši šoli v nobenem izmed programov ne bo omejitve vpisa.

POSTOPEK VPISA

Da bi se ob vpisu izognili preveliki gneči, te prosimo, da dokumente za vpis prineseš na našo šolo v četrtek, 21. 6. 2018, po spodaj navedenem razporedu:

GIMNAZIJA

  • med 8.30 in 9.10 – vsi učenci.

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

  • od 9.15 do 10.15 – učenci z začetnimi črkami priimkov od A do J,
  • od 10.45 do 11.45 – učenci z začetnimi črkami priimkov od K do O,
  • od 12.00 do 13.00 – učenci z začetnimi črkami priimkov od P do U.

Učenci s posebnimi potrebami prinesite k vpisu fotokopijo odločbe in/ali individualiziranega programa, da bomo lahko načrtovali delo tudi na srednji šoli.

Tisti, ki ste bili v osnovni šoli spoznani za nadarjene, prinesite s seboj izpolnjeno Poročilo učenca oz. učenke o področjih prepoznane nadarjenosti, dejavnostih ter dosežkih v osnovni šoli. Poročilo dobite na spletni strani naše šole (zgornji meni O šoli –> Svetovalna služba –> Delo z nadarjenimi dijaki) ali na spletni strani Zavoda za šolstvo. Potrdite ga v osnovni šoli.

Učenci, ki si boste želeli izposoditi učbenike iz učbeniškega sklada, boste ob vpisu lahko izpolnili naročilnico in jo takoj ali najpozneje do torka, 26. 6. 2018, oddali v tajništvu šole. Delovni zvezki in učbeniki, ki jih učenci potrebujejo več let, niso vključeni v izposojo (predvsem učbeniki tujih jezikov). Seznam vseh učbenikov bo objavljen na spletni strani šole.

Ob vpisu boste prejeli tudi prijavnico za šolsko prehrano z navodili in navodila za naročilo dijaške izkaznice (obvezna je za tiste, ki se boste prijavili na šolsko prehrano). Prijavnico za šolsko prehrano boste lahko oddali takoj ali najpozneje do petka, 29. 6. 2018 (prav tako v tajništvu šole). Dijaško izkaznico naročite elektronsko.

S seboj prinesite izpolnjene in podpisane izjave o varovanju osebnih podatkov, ki ste jih prejeli v dopisu na dom (tabela 1, izjava staršev oz. zakonitih zastopnikov, izjava dijaka, 86/VII člen ZPSI-1 in 42. člen ZGim).


Želimo ti čim boljši uspeh v programu, ki si ga izbral-a.

Šolska svetovalna služba


(Število obiskov: 1)