Select Page

Kandidate, ki opravljajo SPLOŠNO in POKLICNO MATURO 2019 v spomladanskem roku, obveščamo, da je poimenski razpored ustnih izpitov objavljen na oglasni deski Gimnazije Ilirska Bistrica v 1. nadstropju.

Vsi ustni izpiti splošne in poklicne mature potekajo v prostorih Gimnazije Ilirska Bistrica, Ulica IV, armije 1, Ilirska Bistrica.

mag. Sonja Škrlj Počkaj,
tajnica ŠMK za splošno maturo

Kajetana Tornič,
tajnica ŠMK za poklicno maturo


(Število obiskov: 1)