Select Page

Zaradi odsotnosti učiteljice so bile prve plesne vaje za dijake 4. A/IB in 4. R/IB oddelka v torek, 16. 1. 2018. Poslej bodo plesne vaje ob ponedeljkih 3. in 4. šolsko uro v športni dvorani OŠ Antona Žnideršiča.

Dijaki 4. A/IB in 4. R/IB, ki nimajo plesnih vaj, imajo 3. in 4. šolsko uro pouk športne vzgoje.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 1)