Select Page

UČENCEM, PRIJAVLJENIM V PROGRAM SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

V prvem krogu  izbirnega postopka smo v 1. letnik sprejeli 25 učencev (na 90 % razpisanih mest). Najmanjše potrebno število točk za sprejem je bilo 109/29  (109 točk iz zaključnih ocen obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole in 29 iz seštevka točk, pridobljenih iz zaključnih ocen iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole pri predmetih slovenščina, matematika in prvi tuji jezik. Dva kandidata na meji sta namreč imela enako število točk iz ocen obveznih predmetov).


UČENCI, KI STE DOSEGLI 109/29 TOČK ALI VEČ, STE BILI SPREJETI. Po pošti vam bomo priporočeno poslali potrdila o vpisu in druge obrazce, potrebne za postopek vpisa.

ČE STE DOSEGLI 110 ALI VEČ TOČK iz zaključnih ocen obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole, STE SPREJETI ne glede na dodaten seštevek točk, pridobljenih iz zaključnih ocen  iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole pri predmetih slovenščina, matematika in prvi tuji jezik (ta seštevek se upošteva le v primeru, ko se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk).

Želimo vam, da bi se na naši šoli dobro počutili in dosegli čim boljši uspeh.


UČENCEM, KI STE DOSEGLI MANJ KOT 109/29 IN ŽAL NISTE BILI SPREJETI V PRVEM KROGU, smo na elektronske naslove staršev, ki ste jih navedli v Prijavi za vpis v začetni letnik srednje šole, poslali INFORMACIJE in OBRAZCE ZA DRUGI KROG IZBIRNEGA POSTOPKA, ki jih objavljamo tudi tukaj:

  • TABELA ZA RANGIRANJE izbranih srednjih šol z navodili, – povezava
  • INFORMATIVNI SEZNAM SREDNJIH ŠOL, KI IMAJO ZA POSAMEZNE PROGRAME ŠE PROSTA MESTA, – povezava
  • DODATNA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE TABELE. – povezava

NOVO

  • DOKONČEN SEZNAM SREDNJIH ŠOL, KI IMAJO ZA POSAMEZNE PROGRAME ZA DRUGI KROG ŠE PROSTA MESTA – povezava
  • SPODNJE MEJE PRVEGA KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA – povezava.

Ker se bo informativni seznam srednjih šol, ki imajo za posamezne programe še prosta mesta, do 6. 7. 2020 lahko še nekoliko spreminjal, svetujemo, da z izpolnjevanjem tabele počakate do takrat. Nov seznam bo 6. 7. 2020 objavljen na spletni strani šole in na spletni strani MIZŠ.

Prosimo, da nam tabelo pošljete najkasneje do 9. julija 2020 do 13.00. Ker jo po klasični pošti lahko prejmemo prepozno, svetujemo, da jo vrnete podpisano in skenirano na elektronski naslov (vpis@scpo.si) ali jo prinesete osebno na Šolski center Postojna, cesta v Staro vas 2. Postojna. Osebno se lahko na šoli oglasite le po predhodnem dogovoru na tel številki 081 601 671 med 10.00 in 11.00.

Če imate v zvezi z izpolnjevanjem tabele za rangiranje še kakšno vprašanje, lahko pokličete šolsko svetovalko Marijo Pirih na tel. št. 081 601 671 vsak delavnik med 10.00 in 11.00.

Želimo vam, da bi bili v 2. krogu izbirnega postopka sprejeti na program, ki vas veseli.


Marija Pirih
Svetovalna služba