Select Page


Ministrstvo za infrastrukturo obvešča dijake, da za nakup subvencioniranih vozovnic ne potrebujejo obrazca »Vloga za nakup subvencioniranih vozovnic«, ki smo ga na šoli dijakom potrjevali ob vpisu v višji letnik. Obrazec namreč ne velja več. Na portalu subvencij potniškega prometa (https://subvencije.ijpp.si/) je objavljen nov obrazec, na katerem ni potreben žig šole, niti dijaku ni treba prilagati potrdila o vpisu, saj na prodajnem mestu ob predložitvi obrazca potrebne podatke pridobijo iz CEUVIZ (Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja).

Dijaki, ki si bodo urejali nakup subvencionirane vozovnice, lahko to naredijo tudi preko spleta. Možna je elektronska oddaja vloge (z digitalnim certifikatom) preko portala eUprava in nakup subvencionirane vozovnice preko spleta.

Vodstvo šole