Select Page

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je od danes, tj. od srede, 4. 9. 2019, možen nakup subvencioniranih vozovnic za prevoz dijakov. Težave na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so namreč odpravili. Prevozniki naprošajo, naj si dijaki čimprej uredijo vozovnice za prevoz v/iz šolo/e.

Hvala za razumevanje.

Vodstvo šole


Občina Ilirska Bistrica organizira brezplačne avtobusne prevoze (prevoznik Avtoprevozništvo Martin – Valentina Frelih s.p., Goropeke 11, Žiri) dijakov Gimnazije Ilirska Bistrica s prebivališčem na območju občine Ilirska Bistrica. Upravičenci do koriščenja brezplačnih avtobusnih prevozov so dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica, katerih prebivališče je na območju občine Ilirska Bistrica in najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja.

Šolski vozni redi prevoznika Avtoprevozništvo Martin – Valentina Frelih s.p.

Z Občine Ilirska Bistrica prosijo, da za pridobitev vozovnice za brezplačne avtobusne prevoze dijakov s prebivališčem na območju občine Ilirska Bistrica čim prej na elektronski naslov izbranega prevoznika Avtoprevozništvo Martin – Valentina Frelih s.p. info@frelih.com pošljete sledeče podatke:

  • ime in priimek dijaka ter naslov prebivališča,
  • letnik šolanja ter
  • vstopno in izstopno postajališče.

S strani prevoznika bodo dijaki prejeli odgovor oziroma vozovnico. V primeru, da do ponedeljka, 2. 9. 2019, dijaki še ne pridobijo vozovnice, bo tega dne izbrani prevoznik dijake ob predložitvi potrdila o vpisu v šolo vozil brezplačno.


Za dijake Gimnazije Ilirska Bistrica s prebivališčem izven občine Ilirska Bistrica velja splošna subvencija prevoza (upravičenci do nakupa subvencioniranih vozovnic v javnem potniškem prometu so dijaki, katerih prebivališče je najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja), vendar zaradi tehničnih in vsebinskih težav na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki pošlje podatke o šolanju dijaka prevoznikom, trenutno ni mogoče kupiti subvencionirane vozovnice za prevoz dijakov. Z ministrstva so nam sporočili, da težave odpravljajo in upajo, da jim jih bo uspelo rešiti čim prej. V ponedeljek, 2. 9. 2019, bodo prevozniki dijake ob predložitvi potrdila o vpisu v šolo vozili brezplačno.


Več o voznih redih prevozov 2019/20 in subvenciji prevoza za dijake

Tajništvo šole


(Število obiskov: 3)