Select Page

Dijaki zaključnega letnika gimnazijskega programa Gimnazije Ilirska Bistrica v okviru pouka filozofije pod mentorstvom prof. Gorazda Brneta prevajajo video prispevke s filozofsko tematiko. Blaž Kristan si je v šolskem letu 2017/18 za to nalogo izbral prevod intervjuja z znanim ameriškim jezikoslovcem in političnim aktivistom Noamom Chomskyjem, ki v angleškem izvirniku nosi naslov Ticking Towards Midnight.

Noam Chomsky: Tik pred polnočjo

Slovenski prevod Blaž Kristan, 4. A/IB, maj 2018.

Vir: YouTube, Noam Chomsky – Ticking Towards Midnight, dostopno na: https://www.youtube.com/watch?v=xi63Hd5ELDI (15. 5. 2018)


(Število obiskov: 3)