Select Page

Spoštovani starši,

Gimnazija Ilirska Bistrica je bila izbrana za sodelovanje v predraziskavi PISA 2018, mednarodni raziskavi matematične, naravoslovne in bralne pismenosti 15-letnih dijakinj in dijakov. Raziskava PISA je največja mednarodna raziskava na področju izobraževanja na svetu. Slovenija v njej sodeluje skupaj s 70 državami. Raziskavo naroča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, izvaja pa jo Pedagoški inštitut Slovenije.

Tokrat je področje raziskovanja BRANJE. Vključeni so dijaki in učenci, stari 15 let (letos: rojeni v letu 2001).

Na naši šoli bo predraziskava PISA 2018 potekala v mesecu marcu. Dijaki, ki so bili izbrani za sodelovanje, so prejeli zgibanke in soglasja staršev, ki ga podpišete v primeru, če ne želite, da vaš otrok sodeluje v raziskavi. Sodelujočim dijakom ta dan odpade pouk. Sodelovanje je anonimno in ne bo vplivalo na ocene dijakov v šoli.

Na naši šoli je v raziskavo vključenih 13 dijakov gimnazijskega programa. Dijakom, ki sodelujejo v raziskavi, ta dan pouk odpade.

Raziskava bo potekala v četrtek, 30. 3. 2017, od 9.00 do 12.45 v računalniški učilnici št. 4.

Dijaki s seboj prinesejo pisalo, radirko, ravnilo in kalkulator. Uporaba mobilnih telefonov je strogo prepovedana.

Prosimo, da dovolite sodelovanje vašega otroka in ga tudi doma spodbudite k sodelovanju. Hvala.

Tina Šorc, svetovalna delavka in šolska koordinatorka raziskav


(Število obiskov: 43)
Dostopnost