Select Page

Koledar

POMEMBNI DATUMI

Petek, 2. 9. 2019 Začetek pouka ob 8.00 (razredna opravila in ogled igranega filma)
Torek, 17. 9. 2019 Sestanek predstavnikov staršev (Gimnazija Ilirska Bistrica)
Torek, 24. 9. 2019 Svet staršev (ŠC Postojna)
Četrtek, 3. 10. 2019 Sestanek sveta zavoda (ŠC Postojna)
Ponedeljek–petek, 28. 10.–1. 11. 2019 Jesenske počitnice
Četrtek, 31. 10. 2019 Dan reformacije
Petek, 1. 11. 2019 Dan spomina na mrtve
Ponedeljek, 11. 11. 2019 Informativna konferenca
Sreda, 25. 12. 2019 Božič
Četrtek, 26. 12. 2019 Dan samostojnosti in enotnosti
Petek–torek, 27.–31. 12. 2019 Novoletne počitnice
Sreda in četrtek, 1. in 2. 1. 2020 Novo leto
Petek, 3. 1. 2020 Pouka prost dan (nadomeščanje v soboto, 15. 2. 2020 – informativni dan)
Sreda, 15. 1. 2020 Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja, redovalna konferenca (ob 14.00 za strok. šole, ob 16.00 za gim. in teh. rač.)
Četrtek, 16. 1. 2020 Veljati začne nov urnik

Ponedeljek–petek, 3.–28. 2. 2020

(ponedeljek, 3. 2. 2020 – slovenščina

torek, 4. 2. 2020 – matematika in angleščina

sreda, 5. 2. 2020 – računalništvo

četrtek, 6.–15. 2. – četrti predmet in ustni izpiti)

Zimski izpitni rok PoM
Sobota, 8. 2. 2020 Prešernov dan – slovenski kulturni praznik
Petek in sobota, 14. in 15. 2. 2020 Informativni dan v srednjih šolah (15. 2. 2020 – nadomeščanje pouka 3. 1. 2020)
Ponedeljek–petek, 17.–21. 2. 2020 Zimske počitnice
Četrtek, 27. 2. 2020 Sestanek sveta zavoda (ŠC Postojna)
Sobota, 14. 3. 2020 Predmaturitetni preizkus (ANG, RČN)
Ponedeljek, 13. 4. 2020 Velikonočni ponedeljek
Ponedeljek,  20. 4.  2020 Informativna konferenca
Ponedeljek, 27. 4. 2020 Dan upora proti okupatorju
Torek–četrtek, 28.–30. 4. 2020 Prvomajske počitnice
Petek in sobota, 1. in 2. 5. 2020 Praznik dela
Torek, 5. 5. 2020 SM – slovenščina (esej)
Četrtek, 21. 5. 2020 Redovalna konferenca za zaključni letnik
Petek, 22. 5. 2020 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za zaključni letnik
Ponedeljek, 25. 5. 2020 Razdelitev spričeval za zaključni letnik
Ponedeljek–petek, 25.–29. 5. 2020 Priprava na SM, PoM
Četrtek, 28. 5. 2020 Izpitni rok za izboljševanje ocen za zaključni letnik

Sobota, 30. 5. 2020

(sobota, 30. 5. 2020 – angleščina

Ponedeljek, 1. 6. 2020 – slovenščina

Sobota, 6. 6. 2020 – matematika

13.–23. 6. 2020 – ustni izpiti)

Začetek SM, PoM v spomladanskem izpitnem roku
Ponedeljek, 22. 6. 2020 Redovalna konferenca za ostale letnike, oddaja dnevnikov PUD-a, priprava na popravne izpite
Torek, 23. 6. 2020 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike, priprava na popravne izpite
Sreda, 24. 6. 2020 Zaključek pouka, razdelitev spričeval za ostale letnike in proslava ob dnevu državnosti
Četrtek, 25. 6. 2020 Dan državnosti
Sreda, 1. 7. 2020 Spomladanski izpitni rok
Torek, 7. 7. 2020 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
Torek, 7. 7. 2020 Zaključna konferenca ob 13.00
Sreda, 8. 7. 2020 Razdelitev spričeval po popravnih izpitih
Ponedeljek, 13. 7. 2020 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
Ponedeljek, 17. 8. 2020 Jesenski izpitni rok

RODITELJSKI SESTANKI[1]

Torek, 17. 9. 2019 Roditeljski sestanek za 1. letnik Gimnazije Ilirska Bistrica
Ponedeljek, 7. 10. 2019 Roditeljski sestanek za višje letnike Gimnazije Ilirska Bistrica
Ponedeljek, 18. 11. 2019 Roditeljski sestanek za zaključni letnik (SM, PoM, karierno svetovanje)
Ponedeljek, 16. 3. 2020 Roditeljski sestanek za vse letnike Gimnazije Ilirska Bistrica, predavanje za starše

SKUPNE GOVORILNE URE1

Ponedeljek, 18. 11. 2019 Skupna govorilna ura na Gimnaziji Ilirska Bistrica
Ponedeljek, 27. 1. 2020 Skupna govorilna ura na Gimnaziji Ilirska Bistrica
Torek, 14. 4. 2020 Skupna govorilna ura na Gimnaziji Ilirska Bistrica

PREDAVANJE ZA STARŠE

Ponedeljek, 16. 3. 2020 Predavanje za starše (pred roditeljskim sestankom)

MATURANTSKI PLES

Petek ali sobota, 3. ali 4. 4. 2020 Maturantski ples

ŠPORTNI DNEVI

Četrtek, 26. 9. 2019 (rezervni termin v naslednjem tednu) 1. športni dan za gimnazijo in tehnika računalništva – POHOD
Sreda, 22. 1. 2020 (rezervni termin v naslednjem tednu) 2. športni dan za gimnazijo in tehnika računalništva – ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Junij 2020 3. športni dan za 1. in 2. letnik (glede na koledar mature) – ATLETIKA

TABORI IN ŠOLA V NARAVI

Sreda–petek, 18.–20. 9. 2019 Spoznavni dnevi za 1. letnik gimnazije (CŠOD Vojsko)
Sreda–petek, 9.–11. 10. 2019 Letna šola v naravi za 2. letnik gimnazije (Murska Sobota)
Sreda–petek, 9.–11. 10. 2019 Podjetniški tabor za 3. letnik gimnazije (Debeli rtič)
Sreda–petek, 17.–19. 6. 2020 Podjetniški tabor za 1. letnik tehnika računalništva (Murska Sobota)

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE/INTERESNE DEJAVNOSTI

Enodnevna ekskurzija v tujino za gimnazijo
Oktober 2019 1. letnik (Beneška Slovenija)
Dvodnevna ekskurzija za gimnazijo
Junij 2020 1. letnik (Firence)
Večdnevni ekskurziji za gimnazijo
Junij 2020 2. letnik (Dunaj)
April 2020 3. letnik (Berlin)
Večdnevna ekskurzija za tehnika računalništva
April 2020 2. in 3. letnik (Nemčija)

PRIREDITVE NA ŠOLI

Sobota, 7. 9. 2019 Sejem rabljenih učbenikov
Torek, 10. 9. 2019 Uraden sprejem dijakov 1. letnika na šolo
Četrtek, 26. 9. 2019 Evropski dan jezikov
Sreda in četrtek, 4. in 5. 12. 2019 Dan odprtih vrat Gimnazije Ilirska Bistrica
Torek, 24. 12. 2019 Prireditev ob novem letu oz. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
V tednih med ponedeljkom, 27. 1. 2020, in petkom, 7. 2. 2020 Obeležitev slovenskega kulturnega praznika
Petek in sobota, 14. in 15. 2. 2020 Informativni dan v srednjih šolah
Petek, 24. 4. 2020 Dan šole – ravnateljev dan
Ponedeljek, 25. 5. 2020 Podelitev priznanj Mladi upi in razdelitev spričeval za zaključni letnik
Sreda, 24. 6. 2020 Proslava ob dnevu državnosti, zaključek šolskega leta, podelitev priznanj Mladi upi in razdelitev spričeval – ostali letniki
Torek, 7. 7. 2020 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
Ponedeljek, 13. 7. 2020 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

DELOVNA PRAKSA, PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU

Tehnik računalništva
Ponedeljek–petek, 8.–19. 6. 2020 2. letnik (10 delovnih dni oz. 76 ur)
Sreda–sreda, 1.–15. 4. 2020 3. letnik (10 delovnih dni oz. 76 ur)
Sreda–četrtek, 1.–30. 4. 2020 Praksa v tujini za 3. letnik – Španija, Finska in Estonija

[1] Roditeljski sestanki in skupne govorilne ure (govorilne ure po predhodni najavi staršev) ob 16.30 v prostorih Gimnazije Ilirska Bistrica.