Select Page

Vsi izpiti (pisni in ustni) jesenskega roka splošne mature bodo potekali v prostorih Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna.


Najvažnejši datumi in pisni izpiti jesenskega roka splošne mature 2019:

12. julij 2019 – Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

14. avgust 2019 – Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

20. avgust 2019 – Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

24. avgust 2019 – Slovenščina; I. in II. del (izpitna pola 1 – šolski esej, izpitna pola 2)

26. avgust 2019 – Matematika

27. avgust 2019 – Angleščina

28. avgust 2019 – fizika, kemija, zgodovina, sociologija, psihologija

29. avgust 2019 – Biologija

31. avgust 2019 – Geografija

17. september 2019 – Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

20. september 2019 – Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

Od 23. do 30. septembra 2019 – Vpogledi v izpitno dokumentacijo

Poimenski razpored pisnih in ustnih izpitov jesenskega roka splošne mature je objavljen na oglasnih deskah Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna in Gimnazije Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije 1, Ilirska Bistrica.


Ustni izpiti jesenskega roka splošne mature 2019:

Ustni izpiti jesenskega roka splošne mature 2019 bodo potekali od 24. avgusta do vključno 4. septembra 2019, in sicer bo ustni izpit iz MATEMATIKE 2. septembra 2019 ob 12.15, ustni izpit iz SLOVENŠČINE 3. septembra 2019 ob 13.00 in ustni izpit iz ANGLEŠČINE 4. septembra 2019 ob 12.15.

Poimenski razpored ustnih izpitov jesenskega roka splošne mature je objavljen na oglasnih deskah Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna in Gimnazije Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije 1, Ilirska Bistrica.

Na jesenskem roku vam želimo veliko uspehov.

mag. Sonja Škrlj Počkaj, prof.,
Tajnica ŠMK za SM za enoto Ilirska Bistrica


(Število obiskov: 2)