Select Page

Vsi izpiti (pisni in ustni) jesenskega roka poklicne mature bodo potekali v prostorih Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna, razen ustnega izpita iz 4. predmeta (zagovor izdelka/storitve), ki bo potekal na Gimnaziji Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije 1, Ilirska Bistrica.


Najvažnejši datumi in pisni izpiti jesenskega roka poklicne mature 2019:

6. julij 2019 – Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

14. avgust 2019 – Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

20. avgust 2019 – Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

24. avgust 2019 – Slovenščina

26. avgust 2019 – Matematika

28. avgust 2019 – Angleščina

30. avgust 2019 – 2. predmet (računalništvo)

9. september 2019 – Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

12. september 2019 – Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

Poimenski razpored pisnih izpitov jesenskega roka poklicne mature 2019 in prostor poteka izpita bosta objavljena v petek, 23. avgusta 2019, na oglasnih deskah Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna in Gimnazije Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije 1, Ilirska Bistrica. Pričetek pisnih izpitov je ob 9.00 uri, kandidati pa se morajo zglasiti na šoli najkasneje 20 minut pred pričetkom izpita.


Ustni izpiti in zagovor izdelka/storitve jesenskega roka poklicne mature 2019:

Ustni izpiti in 4. predmet (zagovor izdelka/storitve) jesenskega roka poklicne mature 2019 bodo potekali od 24. avgusta do vključno 4. septembra 2019, in sicer bo ustni izpit iz ANGLEŠČINE v ponedeljek, 26. 8. 2019, ob 9.00, ustni izpit iz SLOVENŠČINE v torek, 27. avgusta 2019, ob 8.00, ustni izpit iz MATEMATIKE v sredo, 28. avgusta 2019, ob 8.00, ustni izpit iz RAČUNALNIŠTVA v četrtek, 29. avgusta 2019, ob 8.00 in ZAGOVOR IZDELKA/STORITVE (4. predmet) v ponedeljek, 2. septembra 2019, ob 13.00. Vsi ustni izpiti bodo potekali v prostorih Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna, razen ustnega izpita iz 4. predmeta (zagovor izdelka oziroma storitve), ki bo potekal na Gimnaziji Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije 1, Ilirska Bistrica.

Poimenski razpored ustnih izpitov jesenskega roka poklicne mature 2019 in prostor poteka izpita bosta objavljena v petek, 23. avgusta 2019, na oglasnih deskah Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna in Gimnazije Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije 1, Ilirska Bistrica.


POMEMBNO: Kandidate opozarjamo, da imajo lahko v jesenskem roku ustni izpit iz določenega predmeta tudi pred pisnim izpitom, zato naj bodo pozorni na razporede.

Kandidate s statusom dijaka, ki ne bodo izpolnjevali obveznosti za pristop k jesenskemu roku poklicne mature 2019 (popravni izpiti ipd.), bo odjavil tajnik ŠMK v sodelovanju z razredniki.

Kandidati s statusom udeleženca odraslih (občani) se morajo odjaviti osebno pri tajnici ŠMK za PoM oz. preko njene elektronske pošte.

Na jesenskem roku vam želimo veliko uspehov.

Kajetana Tornič,
tajnica ŠMK za PoM
kajetana.tornic@scpo.si


(Število obiskov: 1)