Select Page

Vsi izpiti (pisni in ustni) jesenskega roka POKLICNE MATURE 2018 bodo potekali v prostorih Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna.


Najvažnejši datumi in pisni izpiti jesenskega roka poklicne mature 2018:

Sobota, 7. julij Zadnji rok za prijavo kandidatov k poklicni maturi v jesenskem roku na šoli
Ponedeljek, 20. avgust Zadnji rok za pisno odjavo od jesenskega roka poklicne mature na šoli
Zadnji rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje mature (letno spričevalo 4. oz. 5. letnika)
Petek, 24. avgust Pisni izpit – 1. predmet: slovenščina
Ponedeljek, 27. avgust Pisni izpit – 3. predmet: matematika
Sreda, 29. avgust Pisni izpit – 3. predmet: angleščina
Petek, 31. avgust Pisni izpit – 2. predmet: računalništvo
Petek, 24. avgust–
sreda, 5. september
Ustni izpiti in 4. predmet
Ponedeljek, 10. september Seznanitev kandidatov z uspehom na jesenskem roku poklicne mature (podelitev maturitetnih spričeval in obvestil)

Poimenski razpored pisnih izpitov jesenskega roka poklicne mature 2018 in prostor poteka izpita bosta objavljena v petek, 24. avgusta 2018, na oglasnih deskah Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna in Gimnazije Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije 1, Ilirska Bistrica. Pričetek pisnih izpitov je ob 9.00 uri, kandidati pa se morajo zglasiti na šoli najkasneje 20 minut pred pričetkom izpita.


Ustni izpiti jesenskega roka poklicne mature 2018:

Ustni izpiti in 4. predmet jesenskega roka poklicne mature 2018 bodo potekali od 24. avgusta do vključno 5. septembra 2018, in sicer bo ZAGOVOR IZDELKA/STORITVE (4. predmet) v četrtek, 30. avgusta 2018, ob 8.00, ustni izpit iz SLOVENŠČINE v ponedeljek, 3. septembra 2018, ob 13.00, ustni izpit iz RAČUNALNIŠTVA v torek, 4. septembra 2018, ob 13.00 in ustni izpit iz MATEMATIKE oziroma ANGLEŠČINE v sredo, 5. septembra 2018, ob 13.00.

Poimenski razpored ustnih izpitov jesenskega roka poklicne mature 2018 in prostor poteka izpita bosta objavljena v petek, 24. avgusta 2018, na oglasnih deskah Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna in Gimnazije Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije 1, Ilirska Bistrica.


POMEMBNO: Kandidate opozarjamo, da imajo lahko v jesenskem roku ustni izpit iz določenega predmeta tudi pred pisnim izpitom, zato naj bodo pozorni na razporede.

Kandidate s statusom dijaka, ki ne bodo izpolnjevali obveznosti za pristop k jesenskemu roku poklicne mature 2018 (popravni izpiti ipd.), bo odjavil tajnik ŠMK v sodelovanju z razredniki.

Kandidati s statusom udeleženca odraslih (občani) se morajo odjaviti osebno pri tajnici ŠMK za PoM oz. preko njene elektronske pošte.

ZAGOVORI PROJEKTNIH NALOG (4. predmet) IN USTNI IZPITI bodo potekali v obdobju od petka, 24. avgusta, do srede, 5. septembra, po naknadno objavljenem razporedu.

Na jesenskem roku vam želimo veliko uspehov.

Kajetana Tornič,
tajnica ŠMK za PoM


(Število obiskov: 1)