Select Page

Za dijake, ki so vložili vlogo za izredni izpitni rok in jim je bila vloga s strani kolegija Šolskega centra Postojna odobrena, bo v ponedeljek, 10. septembra 2018, izredni izpitni rok.

Od 8.00 do 9.30 bo v učilnici št. 10 potekal pisni del izpitov. Potek izpita bo nadzoroval prof. Vinko Zbačnik.

Ustni del izpitov bo potekal po spodnjem razporedu:

Razred Predmet Profesor Dan, datum Ura

Št. učilnice

Komisija
4. R/IB (pog.) FIZ Mirjana Marolt Torek,
11. 9. 2018
13.20

10

Oberstar, Simčič
4. R/IB 2017/18 MAT Tatjana Popit Ponedeljek,
10. 9. 2018
11.40 Brne, Simčič

Vodstvo šole


(Število obiskov: 1)