Select Page

Izleti, ekskurzije, jezikovni tabori, ogledi …

Poleg ekskurzij, ki so del Obveznih izbirnih vsebin (OIV)  šola organizira, glede na želje dijakov, še številne druge izlete, ekskurzije, tabore in oglede:

 

  • izlet v adventnem času (Salzburg, Gradec, Innsbruck  …) – aktiv nemščine
  • ekskurzija v Španijo (Valencia, Madrid…) – aktiv španščine
  • ogled Beneškega karnevala – februar, organizira Popotniški krožek
  • jezikovni tabori (aktivno učenje jezikov v naravnem okolju) – aktiv tujih jezikov
  • spremljanje seje Državnega zbora (za dijake 3. letnika) – januar, aktiv zgodovine
  • po poteh soške fronte – oktober, aktiv zgodovine in geografije
  • obisk Parka vojaške zgodovine v Pivki – december, aktiv zgodovine

(Število obiskov: 330)