Select Page

Dijaki, ki vas zanima tehnika, vabljeni k prijavi na Idejatlon 1860.

Področje: Tehnika

Podpodročja: Ekologija, Logika, Elektrotehnika, Računalniške in nove tehnologije, Strojništvo, Ekipno sodelovanje in osebna komunikacija, Inovativnost in podjetnost, Kritično mišljenje in (med)kulturna zavest, Spoznavanje raziskovalnih metod, Učenje učenja, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov

Opis aktivnosti: Idejatlon Hrastnik 1860 ni enkratni dogodek pač pa projekt, ki bo poskrbel za povezovanje mladih s podjetjem Steklarna Hrastnik. Namen je spodbuditi prenos znanja in idej med nadarjenimi mladimi in gospodarstvom. Idejatlon Hrastnik 1860 s svojo prvo izvedbo nagovarja predvsem dijake iz regije, dolgoročni cilj pa je globalni Idejatlon, ki bo povezoval mlade z različnih koncev sveta v skupno zgodbo.

Na letošnjem, prvem Idejatlonu se bodo dijaki “spopadli” z dvema zanimivima in uporabnima izzivoma: prvi, bolj oblikovalski (zasnova izstopajoče steklenice) in drugi, bolj tehničen (senzor štetja steklenic). Več o izzivih v Daljšem opisu na Platformi RaST pred potrditvijo Prijave na aktivnost.

Udeleženci potrebujejo le raziskovalno radovednost, veselje do oblikovajna in/ali tehnike in timskega dela, za vse ostalo poskrbi Steklarna Hrastnik.

Cilji aktivnosti:
– razviti logično razmišljanje
– predstaviti in uvesti v delo v tehničnih poklicih
– možnost uresničevanja lastnih idej v ekipi in s podporo mentorja
– uporaba teoretičnih znanj v praksi

Oblike dela: Delavnice, Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni), Interaktivna delavnica, inovativno produktno delo

Način izvedbe: Steklarna Hrastnik bo med 8. 10. in 15. 11. 2020 predstavila izziva (oblikovalski in tehnični) na Gimnaziji Ilirska Bistrica. Hkrati bo Steklarna s svojimi mentorji izvedla delavnico Design thinkinga, vzpodbudila vetrenje možganov itd. Dijaki bodo nato svojo idejo razvili (v prototip) ali samo konkretizirali in jo predstavili na prireditvi 15. 1. 2021, ko bodo izbrane zmagovalne ideje in podeljene privlačne nagrade.

Video izvajalca aktivnosti: https://www.youtube.com/embed/3K5ze1lndL4

V primeru zadostnega števila prijavljenih dijakov bodo aktivnosti Idejatlona v okviru projekta RaST izvedene na Gimnaziji Ilirska Bistrica.

Prijavite se lahko pri svetovalni delavki Mariji Pirih ali na e-naslov gimnazija.ilb@scpo.si. Ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek ter oddelek, ki ga dijak obiskuje.

Rok prijave: ponedeljek, 12. 10. 2020

Vodstvo šole