Select Page

Dragi dijaki in dijakinje 1., 2. in 3. letnika ter kandidati in kandidatke za vpis v 1. letnik Gimnazije ilirska Bistrica v šolskem letu 2019/20!

Občina Ilirska Bistrica bo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017) tudi v šolskem letu 2019/20 vsem dijakom, vpisanim na Gimnazijo Ilirska Bistrica, dodeljevala finančne spodbude.


Obstoječi dijaki in dijakinje, ki ste že vpisani na Gimnazijo Ilirska Bistrica, tj. dijaki in dijakinje 1., 2. in 3. letnika v šolskem letu 2018/19, pravico do spodbude uveljavljate s predložitvijo:

  • potrdila o vpisu za šolsko leto 2019/20 (potrdilo prejmete 24. 6. 2019 ob letnem spričevalu za šolsko leto 2018/19) in
  • fotokopijo letnega spričevala za šolsko leto 2018/19,

v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14 (pritličje levo, pisarna št. 2), najkasneje do 28. 6. 2019.


Kandidati in kandidatke za vpis v 1. letnik Gimnazije Ilirska Bistrica v šolskem letu 2019/20 pravico do spodbude uveljavljate s prijavo na javni poziv Občine Ilirska Bistrica za uveljavitev pravice do denarne spodbude dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica, ki bo objavljen na spletni strani Občine Ilirska Bistrica konec avgusta oziroma v začetku septembra 2019. Poziv bo objavljen tudi v septembrski izdaji lokalnega glasila Bistriški odmevi. Prijavo se poda na prijavnem obrazcu, h kateremu je potrebno priložiti:

  • fotokopijo osebnega dokumenta,
  • fotokopijo transakcijskega računa,
  • potrdilo o vpisu za šolsko leto 2019/20 (potrdilo prejete ob vpisu).

Izpolnjen prijavni obrazec s potrebnimi prilogami oddate v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14 (pritličje levo, pisarna št. 2) do konca septembra 2019 (točen rok za oddajo prijav bo objavljen v javnem pozivu Občine Ilirska Bistrica za uveljavitev pravice do denarne spodbude dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica).


Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica / Obrazec za prijavo na javni poziv

Vodstvo šole