Select Page

Gimnazija Ilirska Bistrica ob prihajajočem slovenskem kulturnem prazniku tudi letos v okoliščinah šolanja na daljavo razpisuje

tradicionalni dijaški pesniški natečaj Makse Samsa.

Natečaj je namenjen dijakom in dijakinjam Gimnazije Ilirska Bistrica.

Tema in oblika pesniškega ustvarjanja je poljubna in prepuščena svobodni izbiri avtorja oziroma avtorice.

Dijaki in dijakinje, svoje pesmi oddajte profesoricam slovenščine najkasneje do 5. februarja 2021.

Pesmi bo pregledala in o zmagovalni pesmi odločila štiričlanska strokovna komisija v sestavi: Katja Koren Valenčič, prof. slov., Tadeja Logar, prof. slov., Tamara Rojc, prof. slov., in Teja Logar Morano, pesnica in prof. ume.

Avtor oziroma avtorica zmagovalne pesmi natečaja dobi posebno priznanje Gimnazije Ilirska Bistrica. Zmagovalna pesem bo uvrščena na slovenski nagradni pesniški natečaj za srednješolce »Mala Veronika«.