Select Page

Idejatlon 1860, za dijake, ki vas zanima tehnika

Dijaki, ki vas zanima tehnika, vabljeni k prijavi na Idejatlon 1860. Področje: Tehnika Podpodročja: Ekologija, Logika, Elektrotehnika, Računalniške in nove tehnologije, Strojništvo, Ekipno sodelovanje in osebna komunikacija, Inovativnost in podjetnost, Kritično...

Roditeljski sestanek za starše dijakov 2., 3. in 4. letnika

Spoštovani starši,zaradi izjemno resne epidemiološke situacije in zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 smo žal primorani današnji roditeljski sestanek za starše dijakov 4. letnika odpovedati.O datumu in načinu izvedbe roditeljskega sestanka...

Izpitni roki za dijake zaključnega letnika s podaljšanim statusom

Šolska zakonodaja omogoča dijakom zaključnega letnika, ki ob koncu preteklega šolskega leta niste opravili vseh obveznosti zaključnega letnika in v času šolanja še niste ponavljali, da se pogojno še enkrat vpišete v zaključni letnik. Dijaki imate dve možnosti: v...

Delavnice karierne orientacije za 4. A/IB in 4. R/IB

Za dijake 4. letnika gimnazije in tehnika računalništva bodo organizirane delavnice karierne orientacije. Delavnice bodo potekale v sredo, 7. 10. 2020, in sicer: za oddelek 4. R/IB, 2. šolsko uro v učilnici št. 6;za oddelek 4. A/IB, 6. šolsko uro v učilnici št. 14....

Zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja za 3. R/IB

V torek, 6. in 13. 10. 2020, bo v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica za dijake oddelka 3. R/IB zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja. Zdravniški pregled bo potekal po abecednem vrstnem redu v dveh skupinah, in sicer: v TOREK, 6. 10. 2020ob 10.30 – 1. skupina...

Zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja za 3. A/IB

V torek, 6. 10. 2020, bo ob 8.00 v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica za dijake/nje oddelka 3. A/IB zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja. Po končanem pregledu dijaki/nje nadaljujejo s poukom po urniku. V slopu zdravniškega pregleda imajo dijaki/nje tudi predavanje...

Naknadni rok za izpit iz varstva pri delu za 1. R in 3. R

V ponedeljek, 12. oktobra 2020, bo naknadni rok za izpit iz varstva pri delu za dijake 1. R/IB in 3. R/IB, ki izpita niso opravili oziroma se rednega roka niso mogli udeležiti. Izvajalec predavanja in izpita iz varstva pri delu bo Boris Cunja, dipl. inž. pom....

Govorilne ure za starše in ure konzultacij za dijake

Objavljene so govorilne ure za starše in ure konzultacij za dijake za 1. polletje šolskega leta 2020/21. Do razporeda dostopate na spletni strani šole www.ilb.scpo.si –> zgornji meni Starši –> Govorilne ure ali na sledeči spletni povezavi:...

Šolsko tekmovanje v znanju fizike Čmrlj 2020 za 1. letnik

V četrtek, 8. 10. 2020, bo od 13.20 do 14.20 v učilnici št. 9 potekalo šolsko tekmovanje v znanju fizike Čmrlj za dijake 1. letnika programov gimnazija in tehnik računalništva oziroma dijake, ki se prvo leto učijo fiziko na srednješolski stopnji (velja za 2. R/IB...