Select Page

Prostovoljec leta 2012 – natečaj

P R O S T O V O L J E C  L E T A  2 0 1 2  –  n a t e č a j Mladinski svet Slovenije objavlja javni natečaj, po katerem bomo na podlagi prijav izbrali Naj prostovoljke, Naj prostovoljce, Naj mladinskega voditelja, Naj prostovoljski in Naj...

Informativni dan Gimnazije Ilirska Bistrica

Kot na vseh izobraževalnih ustanovah je tudi na Gimnaziji Ilirska Bistrica 15. in 16. februarja 2013 potekal informativni dan. Z namenom, da bi se bodoči dijaki in dijakinje seznanili s ponudbo in delovanjem šole in se na podlagi tega lažje odločili za nadaljnje...

Sneg, smučanje, deskanje, druženje …

Deset dni pred odhodom v zimsko šolo v naravi je bilo v Kranjski Gori, kamor smo bili namenjeni, še vse zeleno, razen smučarskih prog, ki so bile prekrite z umetnim snegom. Spraševali smo se, če bo sploh zdržal do našega prihoda, saj so temperature naraščale. Vendar...

Mednarodni natečaj za kratek film

»RAZPRAVLJAJ, RAZUMI … SPREMENI  OKOLJE!« MEDNARODNI NATEČAJ ZA KRATEK FILM »LITTLE GREEN FILM AWARD« Za in proti, zavod za kulturo dialoga, www.zainproti.com, www.facebook.com/zainproti  vas v okviru mednarodnega partnerskega projekta...

Zdrav zajtrk na Gimnaziji Ilirska Bistrica

Aktivistke KŠIB-a so v torek, 5. februarja 2013, na Gimnaziji Ilirska Bistrica promovirale zdrav zajtrk. Dijakom in dijakinjam so ponudile več vrst sadja, jogurt in kosmiče, pri tem pa poudarjale, zakaj je zdrav zajtrk pomemben in kako naj bi bil sestavljen....

Kje neki se potikajo slovenski politiki?

V okviru obveznih izbirnih vsebin smo dijaki in dijakinje 3. letnika Gimnazije Ilirska Bistrica v mesecu januarju izvedli ekskurzijo v slovensko prestolnico, Ljubljano. Z namenom, da bi se kulturno in politično ozavestili, smo se ob prihodu podali na Predstavništvo...

Pohvala in zahvala

Pohvala in zahvala vsem dijakom/injam, profesorjem/icam in ostalemu osebju naše šole, ki ste sodelovali oziroma na kakršenkoli način pripomogli k uspešni organizaciji in izvedbi informativnega dne Gimnazije Ilirska Bistrica! Gorazd Brne, vodja Gimnazije Ilirska...

eAsistent za starše

eAsistent za starše vam bo pomagal pri šolanju vašega otroka, da ostane na pravi poti in uspešno zaključi šolo. Glavni namen je omogočiti učinkovito spremljanje vašega otroka, da boste na pravi način motivirali vašega otroka in ukrepali takrat, ko je potrebno, in ne...