Select Page

V šolski objekt lahko vstopajo samo dijaki in zaposleni, druge osebe (pogoj PCT za starejše od 15 let) le iz utemeljenih razlogov, po predhodni najavi in z zaščitno masko (obvezno je evidentiranje obiskovalcev in zagotovljeno spremstvo predstavnika šole).

Dijaki, ki prihajajo na šolo, se morajo pri vstopu in gibanju po šoli držati naslednjih navodil:

 • Vhod v prostore šole se za dijake odpre ob 7.00.
 • Pouk se izvaja v MATIČNIH UČILNICAH. Matične učilnice se odprejo ob 7.45, za kar poskrbi učitelj, ki ima prvo uro pouk.
 • Pouk lahko obiskujejo LE ZDRAVI dijaki (brez znakov akutne okužbe dihal).
 • Dijaki se samotestirajo enkrat tedensko oz. v skladu z navodili NIJZ.
 • Dijaki vstopajo v šolo skozi glavni vhod Z ZAŠČITNO MASKO. Vstopajo posamično, z razmikom 1,5–2,00 m medsebojne razdalje. Ob vhodu si dijaki razkužijo roke.
 • Druženje in zadrževanje pred šolo, na hodnikih in v šolskem klubu NI DOVOLJENO.
 • Dijaki ob prihodu v šolo odidejo PO NAJKRAJŠI MOŽNI POTI do svoje matične učilnice (gibanje po hodnikih poteka po desni strani). V razredu se posedejo k mizam po SEDEŽNEM REDU, ki ga dijaki skupaj z razredniki določijo prvi dan pouka in bo visel na vratih učilnic.
 • V učilnici dijaki upoštevajo naslednja pravila: učilnice se pogosto zračijo, potrebno je redno umivanje in razkuževanje rok, vzdržuje se zadostna medosebna razdalja, upošteva se higiena kašlja, redno se čisti in razkužuje površine.
 • V učilnici morajo dijaki in učitelji NOSITI MASKE VES ČAS POUKA, razen dijaki pri pouku športne vzgoje.
 • Dijaki prinesejo s seboj v šolo vse, kar potrebujejo za izvajanje pouka. Garderobne omarice se lahko uporabljajo, vendar se dijaki ob njih zadržujejo le kolikor je nujno potrebno.
 • Malica je organizirana tako, da se upošteva ukrepe za preprečevanje širjenja virusa (dijaki malicajo v treh glavnih odmorih, ki so predvideni za določene oddelke, razdeljevanje malice poteka v šolski kuhinji ob ustrezni medosebni razdalji min. 1,5 m, dijaki malicajo v jedilnici na določenih mestih, ki zagotavljajo ustrezno medosebno razdaljo min. 1,5 m). Pred malico si dijaki mizo razkužijo.
 • Dijaki posamično uporabljajo WC, ki jim je dodeljen po učilnicah oziroma nadstropjih. Nošenje mask je pri uporabi WC-jev obvezno. Zadrževanje na WC-ju je prepovedano.
 • V času pouka dijaki ne smejo zapuščati šolske stavbe. Če zapustijo šolo v času pouka, se v šolo ne smejo vračati.
 • Po končanem pouku dijaki izstopijo iz šole posamično. Pri tem ohranjajo stalno medsebojno razdaljo 1,5–2,0 m.

Izvajanje pouka in šolska malica

 • Pri vseh aktivnostih, ki se izvajajo na šoli, je potrebno upoštevati priporočene smernice Ministrstva za zdravje in NIJZ-ja za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.
 • Pouk poteka v matičnih učilnicah, razen pouka strokovnih modulov programa tehnik računalništva in pouka izbirnih predmetov gimnazijskega programa, ki poteka v računalniških oziroma specializiranih učilnicah po protokolu uporabe teh učilnic.

  1. A/IB – učilnica št. 12
  1. R/IB – učilnica št. 7
  2. A/IB – učilnica št. 13
  2. R/IB – učilnica št. 9
  3. A/IB – učilnica št. 15
  3. R/IB – učilnica št. 6
  4. A/IB – učilnica št. 18
  4. R/IB – učilnica št. 11
 • Zaradi organizacije in razdeljevanja šolske malice v razmerah, povezanih s COVID-19, ostajajo v veljavi trije ločeni glavni odmori, namenjeni šolski malici, in sicer je glavni odmor za 2. A in 2. R oddelek od 9.35 do 10.00, za 1. A, 1. R in 3. A oddelek od 10.25 do 10.50, za 3. R, 4. A in 4. R oddelek pa od 11.15 do 11.40.
Šolska uraTrajanjeRazredi
1.8.00–8.45Vsi
2.8.50–9.35Vsi
ODMOR ZA MALICO9.35–10.002. A, 2. R
3. a9.40–10.251. A, 1. R, 3. A, 3. R, 4. A, 4. R
3. b10.00–10.452. A, 2. R
ODMOR ZA MALICO10.25–10.501. A, 1. R, 3. A
4. a10.30–11.153. R, 4. A, 4. R
4. b10.50–11.351. A, 1. R, 2. A, 2. R, 3. A
ODMOR ZA MALICO11.15–11.403. R, 4. A, 4. R
5.11.40–12.25Vsi
6.12.30–13.15Vsi
7.13.20–14.05Vsi
8.14.10–14.55Vsi

Vodstvo šole


(Število obiskov: 44)