Select Page

Generalna skupščina Združenih narodov je tretji četrtek v novembru v vsakem letu razglasila za svetovni dan filozofije, k obeleževanju katerega vsako leto posebej pod drugim naslovom vabi UNESCO. V sodelovanju z Nacionalno komisijo za UNESCO in Slovenskim filozofskim društvom v Sloveniji obeležujemo UNESCO-v svetovni dan filozofije od leta 2005.

»Filozofija je uvrščena med najpomembnejše prioritete UNESCA v okviru razvijanja dialoga med civilizacijami, kulture miru ter promocije človekovih pravic. UNESCO poudarja pomen, ki ga ima filozofija kot najbolj univerzalna veda vseh časov in prostorov. Hkrati pa opozarja na pomen praktično usmerjenih filozofskih študijev v razmerju z globalnimi problemi današnjega sveta, upošteva nujnost filozofsko premišljenih konceptov, refleksije in analize v temeljih vseh UNESCOVIH programov in, ne nazadnje, poudarja pomen promocije poučevanja filozofije v šolah. UNESCOVA podpora razvoju filozofije se še posebej odraža tudi na interdisciplinarnih področjih, saj si UNESCO zelo prizadeva prispevati k zmožnosti predvidevanja prihodnosti in k razvijanju etik posameznih področij znanosti.«

Več o UNESCOVEM svetovnem dnevu filozofije.


Letošnji dan filozofije, katerega tema je PORESNIČNOST: MED RESNICO IN LAŽJO, obeležujemo
v četrtek, 16. novembra 2017.


Vir: YouTube, Svetovni dan filozofije 2016: Strah, dostopno na: https://www.youtube.com/watch?v=K4rweK1mO9c (5. 10. 2017)

Na Gimnaziji Ilirska Bistrica bomo svetovni dan filozofije obeležili s krajšimi razmisleki dijakov zaključnega letnika gimnazijskega programa o tem, kaj ni res. Zapise o laži, resnici in poresničnosti bomo razstavili na panojih po šoli. S to gesto želimo z »ljubeznijo do modrosti« oziroma ljubeznijo do resnice vstopiti v zavest dijakov in zaposlenih naše šole oz. biti s tovrstno ljubeznijo prisotni v našem okolju. V ozadju naše želje je cilj slediti priporočilu oziroma vabilu UNESCA ter širiti zavest o prisotnosti in pomembnosti filozofije v naši družbi. Hkrati pa želimo aktualizirati debato o resnici in laži, ki od vekomaj spremlja posameznika in družbo. Debato o resnici in laži želimo aktualizirali tudi s pojmom poresničnosti, ki opredeljuje situacijo svetovnega političnega trenutka, s katerim smo se začeli približevati spoznanju, da čustveno obarvana prepričanja povsod zmagujejo nad objektivnimi dejstvi.

Gorazd Brne, prof.


(Število obiskov: 10)
Dostopnost